(aukcija) Nabavka ogrevnog drveta za 2021/22. godinu

Datum objave: 26.04.2021. 13:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

3008-7-1-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''DOSITEJ OBRADOVIĆ''
IDB/JIB 4401270540006
Kontakt osoba/Služba za kontakt MILORAD VIDOVIĆ
Adresa RAZBOJ LIJEVČE
Poštanski broj 78429 Razboj Lijevče (sp bl)
Opština/Grad Srbac
Telefon (051) 755-638
Faks (051) 755-194
Elektronska pošta os090@skolers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za 2021/22. godinu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta sa uslugom utovara i prevoza za potrebe JUOŠ ''Dositej Obradović'' Razboj Lijevče

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrev


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

145 m3

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12200,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralna škola u Razboj Lijevču i Područna odjeljenja u Kukuljama, Liliću, Malom Razboju, Bajincima i
Prijebljezima

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.08.2021.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje putem Trezora Republike Srpske

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.5.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU OŠ ''Dositej Obradović'' Razboj Lijevče bb 78429
Datum i vrijeme 10.5.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
3008-7-1-1-3-1/21
PODIJELI: