(aukcija) Nabavka oružja

Datum objave: 12.05.2020. 16:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.05.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1412-3-1-99-3-46/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4200742210034
Kontakt osoba/Služba za kontakt Armin Demirović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-220
Elektronska pošta investicije@fup.gov.ba
Internet adresa www.fup.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka iz oblasti odbrane i sigurnosti - nabavka oružja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka iz oblasti odbrane i sigurnosti - nabavka oružja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 12. Ostali posebni uslovi koji se odnose na izvršenje ugovora, posebno vezano uz sigurnost isporuke i sigurnost
klasificiranih podataka

kao u TD

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.5.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.06.2020. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oružje tip 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oružje tip 1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321200-2 Puške


III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji II faza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.05.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.06.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oružje tip 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oružje tip 2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321100-1 Pištolji


III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji II faza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.05.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.06.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oružje tip 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oružje tip 3

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321200-2 Puške


III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji II faza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

345000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.05.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.06.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oružje tip 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oružje tip 4

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321200-2 Puške


III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji II faza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

184500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.05.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.06.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oružje tip 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oružje tip 5

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321200-2 Puške


III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji II faza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.05.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.06.2020. 12:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL
UIN 4200742210034
Contact person Armin Demirović
Address Mehmeda Spahe 7
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 280-020
Fax number (033) 590-220
Email address investicije@fup.gov.ba
Website address www.fup.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Weapon

II 1.b. Description of the object of the contract

BUY A WEAPON POLICE

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 35000000-4 Security, fire-fighting, police and defence equipment

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

712.200,00 KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Negotiated procedure with publication of procurement notice

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

28.5.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 16.6.2020. 12:00:00
Address and place FEDERALNA UPRAVA POLICIJE, Mehmeda Spahe br.7, 71 000 SARAJEVO

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1412-3-1-99-3-46/20
PODIJELI: