(aukcija) Nabavka pneumatika za motorna vozila

Datum objave: 21.04.2021. 15:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

475-1-1-23-3-62/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv „VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA - URED
ZA JAVNE NABAVE ZA POTREBE KORISNIKA PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA
BOSNA/ SREDNJOBOSANSKOG KANTONA“
IDB/JIB 4236135650003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sifet Dervić
Adresa Fatmić 1
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 335-050
Faks
Elektronska pošta nabava@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton


I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

166700,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pneumatici za motorna vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabava sljedećeg predmeta nabave: Pneumatici za motorna vozila.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34351100-3 Gume za automobile 2 / 12


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.05.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Navedeno u TD.
Datum i vrijeme 12.05.2021. 12:00


ANEKS A


I 7. Adresa ugovornog organa u čije ime se provodi nabavka

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SBK/KSB
IDB/JIB 4236202350001
Adresa Aleja Konzula bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 546-222
Faks (030) 518-763
Elektronska pošta nabava@mupsbk.com.ba
Internet adresa www.mupsbk-ksb.gov.ba

Naziv MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE TRAVNIK
IDB/JIB 4236282520000
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-687
Faks (030) 518-687
Elektronska pošta sbkminpravde@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa https://sbk-ksb.gov.ba/hr/

Naziv KANTONALNI SUD U NOVOM TRAVNIKU
IDB/JIB 4236297800009
Adresa KRALJA TVRTKA BB
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 719-080
Faks (030) 791-200
Elektronska pošta ksud-novitravnik@pravosudje.ba
Internet adresa ksud-novitravnik.pravosudje.ba

Naziv KANTONALNO TUŽILAŠTVO SBK
IDB/JIB 4236297710000
Adresa ALEJA KONZULA BB

Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-815
Faks (030) 511-815
Elektronska pošta marijana.vukic@pravosudje.ba
Internet adresa

Naziv KANTONALNO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO/PRAVOBRANITELJSTVO
IDB/JIB 4236213550002
Adresa Stjepana Radića bb
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 710-451
Faks (030) 710-451
Elektronska pošta kantonalno.pravobranilastvo@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa

Naziv OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU
IDB/JIB 4236183030009
Adresa Vezirska 2
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 547-300
Faks (030) 547-350
Elektronska pošta opsud-travnik@pravosudje.ba
Internet adresa http://www.opsud-travnik.pravosudje.ba

Naziv OPĆINSKI SUD U BUGOJNU
IDB/JIB 4236298440006
Adresa 307. motorizovana brigada br. 92
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 251-005
Faks (030) 251-083
Elektronska pošta osudbu@bih.net.ba
Internet adresa www.opsud-bugojno.pravosudje.ba

Naziv OPĆINSKI SUD U JAJCU


IDB/JIB 4236572360006
Adresa Nikole Šopa bb
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 658-057
Faks (030) 659-492
Elektronska pošta opcinskisudjajce@pravosudje.ba
Internet adresa Pravosudje.ba

Naziv OPĆINSKI SUD U KISELJAKU
IDB/JIB 4236298520000
Adresa Žrtava Domovinskog rata br. 13
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 879-381
Faks (030) 877-424
Elektronska pošta opcsud.kiseljak@tel.net.ba
Internet adresa www.opsud-kiseljak.pravosudje.ba

Naziv KSB/SBK MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANSIJA
IDB/JIB 4236283840008
Adresa Vezirska 62
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-627
Faks (030) 540-451
Elektronska pošta mini.finansija@bih.net.ba
Internet adresa

Naziv MINISTRASTVO PRIVREDE SBK
IDB/JIB 4236283090009
Adresa Prnjavor 16a
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-217
Faks (030) 511-729
Elektronska pošta esmin_ha@hotmail.com

Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

Naziv MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE SBK/KSB
IDB/JIB 4236283250006
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-536
Faks (030) 518-661
Elektronska pošta husein.kadric@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

Naziv MINISTARSTVO PROSVJETE,ZNANOSTI,KULTURE I ŠPORTA SBK
IDB/JIB 4236289960005
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 503-118
Faks (030) 511-214
Elektronska pošta min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com
Internet adresa

Naziv OŠ "BERTA KUČERA" JAJCE
IDB/JIB 4236121600003
Adresa FRA ANTUNA KNEŽEVIĆA 8
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-297
Faks (030) 654-298
Elektronska pošta osmanzilic@gmail.com
Internet adresa

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "13. RUJAN" JAJCE
IDB/JIB 4236186130004
Adresa VOLIJAK B.B.
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-030


Faks (030) 654-132
Elektronska pošta os.13.rujan@tel.net.ba
Internet adresa -

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA JEZERČIĆ" DIVIČANI-JAJCE
IDB/JIB 4236186300007
Adresa DIVIČANI b.b.
Poštanski broj 70204 Divičani (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-612
Faks (030) 640-611
Elektronska pošta os.divicani@gmail.com
Internet adresa

Naziv "MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA"
IDB/JIB 4236178380000
Adresa OMLADINSKA B.B.
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 525-407
Faks (030) 525-012
Elektronska pošta jasmina_ntr@hotmail.com
Internet adresa

Naziv SREDNJA ŠKOLA "NOVI TRAVNIK"
IDB/JIB 4236184270003
Adresa Ljudevita Gaja b.b.
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 793-504
Faks (030) 793-502
Elektronska pošta ss-novi.travnik@tel.net.ba
Internet adresa

Naziv SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA "JAJCE"
IDB/JIB 4236175440001
Adresa Berte Kučere 3
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-043
Faks (030) 654-273
Elektronska pošta ss-skola-jajce@tel.net.ba
Internet adresa

Naziv SREDNJA ŠKOLA "NIKOLA ŠOP"
IDB/JIB 4236174630001
Adresa Fra Antuna Kneževića b.b.
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-174
Faks (030) 654-175
Elektronska pošta gimnazija.nikola.sop@tel.net.ba
Internet adresa http://www.ss-nikolasop.ba/

Naziv MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA,
POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA
IDB/JIB 4236329000000
Adresa Prnjavor 16
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-159
Faks (030) 540-291
Elektronska pošta zeljka.buzuk@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa

Naziv MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA SBK/KSB
IDB/JIB 4236285200006
Adresa PRNJAVOR BR 16
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-218
Faks (030) 518-335
Elektronska pošta mpvs@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa

Naziv KANTONALNA UPRAVA ZA BRANIOCEIDB/JIB 4236278840008
Adresa Aleja Konzula b.b.
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-605
Faks (030) 503-195
Elektronska pošta nedzib.ahmic@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa boriinv@sbk-ksb.gov.ba

Naziv KANTONALNI ARHIV TRAVNIK
IDB/JIB 4236138590001
Adresa Lukačka bb
Poštanski broj 72274 Travnik 4 (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-580
Faks (030) 518-979
Elektronska pošta arhivsbv@bih.nrt.ba
Internet adresa

Naziv KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLJEĐA
IDB/JIB 4236282360002
Adresa Bosanska 46,70230 Bugojno
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 254-030
Faks (030) 254-030
Elektronska pošta kantzavod@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa

Naziv KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
BUGOJNO
IDB/JIB 4236282440006
Adresa Bosanska 46.
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 254-029
Faks (030) 254-029


Elektronska pošta kugeodezija@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa https://sbk-ksb.gov.ba/bs/kantonalna-uprava-za-geodetske-i-imovinsko-
pravne-poslove.html

Naziv KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU
IDB/JIB 4236282010001
Adresa Vezirska 62 A
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 510-930
Faks (030) 510-931
Elektronska pošta upravacz@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa https://www.sbk-ksb.gov.ba

Naziv J.U. OSNOVNA ŠKOLA "JAJCE"
IDB/JIB 4236649920000
Adresa Kruščica bb
Poštanski broj 70204 Divičani (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 279-568
Faks (030) 279-219
Elektronska pošta osjajcekruscica@gmail.com
Internet adresa

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
475-1-1-23-3-62/21
PODIJELI: