(aukcija) Nabavka računarske opreme i opreme za prenos podataka

Datum objave: 03.09.2020. 13:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.09.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

243-1-1-36-3-18/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200057260002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirsel Šaković
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-100
Faks (033) 707-351
Elektronska pošta ranka.crkvenjas@sudbih.gov.ba
Internet adresa www.sudbih.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

14

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme i opreme za prenos podataka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme i opreme za prenos podataka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

1.10.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osobe:
Mirsel Šaković
tel: 033 707-313
e-mail: mirsel.sakovic@sudbih.gov.ba
Ranka Crkvenjaš
tel/faks: 033 707-351
e-mail: ranka.crkvenjas@sudbih.gov.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Računar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Računar (Desktop)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30213300-8 Stoni kompjuter


III Ukupna količina ili obim ugovora
16 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laptop

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laptop (prenosno računalo)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30213100-6 Laptopi


III Ukupna količina ili obim ugovora
2 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Printer

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Printer (Štampač)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30232110-8 Laserski štampači


III Ukupna količina ili obim ugovora
5 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

850,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

SAN uređaj za pohranu podataka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

SAN (Storage Area Network) uređaj za pohranu podataka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30233000-1 Uređaji za spremanje i čitanje medija


III Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kopir aparat

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Fotokopirni uređaj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30121100-4 Mašine za fotokopiranje


III Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LED Televizor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LED Televizor 55" (inča)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30231300-0 Ekrani za prikaz


III Ukupna količina ili obim ugovora
2 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Single board računar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Single board računar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30213500-0 Džepni kompjuteri


III Ukupna količina ili obim ugovora
5 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

850,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Monitor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LCD LED Monitor 21-24" (inča)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30231000-7 Kompjutorski ekrani i konzole


III Ukupna količina ili obim ugovora
10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NAS uređaj za arhiviranje i čuvanje video snimaka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

NAS (Network Attached Storage) uređaj za arhiviranje i čuvanje video snimaka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30233000-1 Uređaji za spremanje i čitanje medija


III Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Mobilni telefon

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Mobilni telefon

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
6 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Audio oprema za sudnice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Audio oprema za sudnice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
7 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Video oprema za sudnice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Video oprema za sudnice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
12 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

USB nožna pedala

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

USB nožna pedala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


III Ukupna količina ili obim ugovora
5 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bar kod čitač

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Bar kod čitač

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30216130-6 Čitači barkoda


III Ukupna količina ili obim ugovora
5 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke i plaćanja robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.10.2020. 12:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
243-1-1-36-3-18/20
PODIJELI: