(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss

Datum objave: 27.07.2021. 08:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

160-7-1-119-3-71/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
IDB/JIB 4200353740001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Šemsa Ademović
Adresa Semira Frašte br.22
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 450-030
Faks (033) 450-527
Elektronska pošta semsa.ademovic@toplanesarajevo.ba
Internet adresa www.toplanesarajevo.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss - KZ 29/21

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Ograničenja za učešće u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani u
tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.8.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Topal Osman paše br. 22a
Datum i vrijeme 19.08.2021. 11:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Armin Deović za opšta i ekonomska pitanja, Nermin Kujović za tehnička pitanja
Adresa Topal Osman paše 22a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 657-323
Faks (033) 714-570
Elektronska pošta semsa.ademovic@toplanesarajevo.ba
Internet adresa www.toplanesarajevo.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 mjesec

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište KJKP „ Toplane-Sarajevo “ d.o.o. Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.08.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 mjesec

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište KJKP „ Toplane-Sarajevo “ d.o.o. Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.08.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2021. 11:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
160-7-1-119-3-71/21
PODIJELI: