(aukcija) Nabavka robe iz oblasti odbrane i sigurnosti - vojni materijal

Datum objave: 01.04.2021. 09:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1412-3-1-42-3-45/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4200742210034
Kontakt osoba/Služba za kontakt Armin Demirović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-220
Elektronska pošta investicije@fup.gov.ba
Internet adresa www.fup.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka iz oblasti odbrane i sigurnosti - vojni materijal


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka iz oblasti odbrane i sigurnosti - vojni materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 12. Ostali posebni uslovi koji se odnose na izvršenje ugovora, posebno vezano uz sigurnost isporuke i sigurnost
klasificiranih podataka

kao u TD

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.04.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metak 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

METAK – 9X19 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35330000-6 Municija


III Ukupna količina ili obim ugovora
33.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.04.2021. 12:00
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metak 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

METAK – 5,56x45 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35330000-6 Municija


III Ukupna količina ili obim ugovora
64.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

64000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.04.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metak 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

METAK –7,62x51 mm (308 WIN)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35330000-6 Municija


III Ukupna količina ili obim ugovora
15.900,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.04.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metak 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

METAK – 300 Win

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35330000-6 Municija


III Ukupna količina ili obim ugovora
7.650,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7650,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.04.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metak 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

METAK - 5,56x45 BLANK (MANEVARSKI)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35330000-6 Municija


III Ukupna količina ili obim ugovora
1.400,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.04.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metak 6

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

METAK SAČMA call 12/70 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35330000-6 Municija


III Ukupna količina ili obim ugovora
1.600,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.04.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Flash bang

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Flash bang

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35333100-8 Bombe


III Ukupna količina ili obim ugovora
4.655,13 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4655,13

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.04.2021. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1412-3-1-42-3-45/21
PODIJELI: