(aukcija) Nabavka softvera

Datum objave: 19.04.2021. 15:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

976-1-1-35-3-27/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIJAŠ
IDB/JIB 4200621930005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirza Dinar, 033 580 630
Adresa 126.Ilijaške brigade 6
Poštanski broj 71380 Ilijaš (bhp sa)
Općina/Grad Ilijaš
Telefon (033) 580-657
Faks (033) 400-505
Elektronska pošta ljiljana.cvijan@ilijas.ba
Internet adresa www.ilijas.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilijaš

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka software-a

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka software-a podjeljena na 4 (četiri) lota: LOT 1: Nabavka software-skih alatat, LOT 2: Nabavka/izrada web aplikacije
“E-InfoPult”, LOT 3: Nabavka/izrada web aplikacije “On-Line pravna pomoć” i LOT 4: Nabavka/izrada “web module-a On-Line
uvjerenja”

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
  72265000-0 Usluge konfiguracije programske podrške
  72243000-0 Usluge programiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u Td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zgrada Općine Ilijaš, ul.126.ilijaške brigade br.6, 71380 Ilijaš, sala u suterenu
zgrade
Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka software-skih alatat

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka software-skih alatat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72265000-0 Usluge konfiguracije programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nabavka softverskih alata

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka/izrada web aplikacije “E-InfoPult”

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka/izrada web aplikacije “E-InfoPult”

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72243000-0 Usluge programiranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilijaš

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka/izrada web aplikacije “On-Line pravna pomoć”

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka/izrada web aplikacije “On-Line pravna pomoć”

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72243000-0 Usluge programiranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilijaš

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka/izrada “web module-a On-Line uvjerenja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka/izrada “web module-a On-Line uvjerenja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72243000-0 Usluge programiranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilijaš

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
976-1-1-35-3-27/21
PODIJELI: