(aukcija) Nabavka sredstava za higijenu i redovno održavanje čistoće

Datum objave: 01.04.2021. 13:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

949-1-1-52-3-5/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BRC "AQUATERM"
IDB/JIB 4218106810001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Edib Dzakmic
Adresa Branilaca bb
Poštanski broj 71340 Olovo (bhp sa)
Općina/Grad Olovo
Telefon (032) 829-600
Faks (032) 829-601
Elektronska pošta aquaterm@aquaterm.olovo.ba
Internet adresa www.aquaterm.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Olovo

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sredstava za higijenu i redovno održavanje čistoće

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sredstva za higijenu i redovno održavanje čistoće prema opisu i specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva
Dodatni predmet(i) 39830000-9 Proizvodi za čišćenje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u td

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.04.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU"Aquaterm"Olovo
Datum i vrijeme 22.04.2021. 09:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Profesionalna sredstva za mašinsko pranje tekstila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Količine i specifikacija detaljnije opisana u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39831000-6 Preparati za pranje


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU"Aquaterm"Olovo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.04.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.04.2021. 09:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Profesionalna sredstva za mašinsko pranje posuđa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljniji opis i količine date u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39831210-1 Deterdženti za mašine za pranje posuđa


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU"Aquaterm"Olovo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.04.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.04.2021. 09:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Profesionalna sredstva za svakodnevno održavanje čistoće prostorija i površina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljniji opis i količine date u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39831000-6 Preparati za pranje


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU"Aquaterm"Olovo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.04.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.04.2021. 09:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ostala sredstva i alati za svakodnevno održavanje čistoće prostorija i površina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljniji opis i količine date u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39830000-9 Proizvodi za čišćenje


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU"Aquaterm"Olovo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.04.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.04.2021. 09:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
949-1-1-52-3-5/21
PODIJELI: