(aukcija) Nabavka usluga čišćenja prostorija RTRS-a u Prijedoru i Brčkom

Datum objave: 18.02.2021. 15:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1170-1-2-62-3-19/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400970660006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Stela Jungić
Adresa Trg Republike Srpske 9
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 339-901
Faks (051) 339-901
Elektronska pošta nabavna@rtrs.tv
Internet adresa www.rtrs.tv

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge čišćenja prostorija RTRS-a u Prijedoru i Brčkom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge čišćenja prostorija RTRS-a u Prijedoru i Brčkom, podijeljena u dva LOTA:
LOT 1: Nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Prijedor,
LOT 2: Nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Brčko.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90910000-9 Usluge čišćenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP Radio-televizija Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 9 78000 Banja
Luka
Datum i vrijeme 10.03.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Čišćenje prostorija ITC Prijedor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Čišćenje prostorija ITC Prijedor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90910000-9 Usluge čišćenja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ITC Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.03.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Čišćenje prostorija ITC Brčko

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Čišćenje prostorija ITC Brčko

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90910000-9 Usluge čišćenja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ITC Brčko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.03.2021. 12:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1170-1-2-62-3-19/21
PODIJELI: