(aukcija) Nabavka usluga javnog prevoza na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022. godini

Datum objave: 18.08.2021. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

406-1-2-25-3-39/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA SREBRENICA
IDB/JIB 4400301230004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Vladan Milovanović
Adresa Srebreničkog odreda bb
Poštanski broj 75430 Srebrenica (sp bl)
Opština/Grad Srebrenica
Telefon (056) 445-507
Faks (056) 445-233
Elektronska pošta kabinet@srebrenica.gov.ba
Internet adresa www.srebrenica.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Srebrenica

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JAVNI PREVOZ UČENIKA NA PODRUČJU OPŠTINE SREBRENICA U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI - PONOVLJENI
POSTUPKA ZA LOT 1, LOT 4, LOT 7, LOT 10. LOT 11, LOT 12, LOT 13, LOT 15, LOT 17 I LOT 18

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

JAVNI PREVOZ UČENIKA NA PODRUČJU OPŠTINE SREBRENICA U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI - PONOVLJENI
POSTUPAK ZA LOT 1, LOT 4, LOT 7, LOT 10, LOT 11, LOT 12, LOT 13, LOT 15, LOT 17 I LOT 18

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

31.8.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ulica Srebreničkog odreda bb - Zgrada opštinske uprave Srebrenica
- skupštinska sala
Datum i vrijeme 2.9.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

/


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 Prevoz učenika na putnom pravcu Gaj -Pale-Potočari-Pale-Gaj/ ponovljeni postupak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Gaj -Pale-Potočari-Pale-Gaj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021/2022 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

putni pravac Gaj -Pale-Potočari-Pale-Gaj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.9.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 Prevoz učenika na putnom pravcu Gornje Žedanjsko - Sućeska (škola) i obratno sa krakom za Dolinu/
ponovljeni postupak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Gornje Žedanjsko - Sućeska (škola) i obratno sa krakom za Dolinu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51,28

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021/2022 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornje Žedanjsko - Sućeska (škola) i obratno sa krakom za Dolinu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.9.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 Prevoz učenika na putnom pravcu LJeskovik-LJeljen do-LJeskovik/ ponovljeni postupak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu LJeskovik-LJeljen do-LJeskovik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021/2022 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LJeskovik-LJeljen do-LJeskovik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.9.2021. 11:00

ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10 Prevoz učenika na putnom pravcu Urisići - Klotjevac- Sjedače- Ostaica- Raušići- Osatica- Grujičići-
Vitez- Osatica i obratno /Ponovljeni postupak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Urisići - Klotjevac- Sjedače- Ostaica- Raušići- Osatica- Grujičići- Vitez- Os
atica i obratno /Ponovljeni postupak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021/2022 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Urisići - Klotjevac- Sjedače- Ostaica- Raušići- Osatica- Grujičići- Vitez- Osatica i obratno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 2.9.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11 Prevoz učenika na putnom pravcu Slatina - Milačevići- Potočari-Milačevići-Slatina sa krakom za Jaglić
e /Ponovljeni postupak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Slatina - Milačevići- Potočari-Milačevići-Slatina sa krakom za Jaglić
e /Ponovljeni postupak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

90,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021/2022 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Slatina - Milačevići- Potočari-Milačevići-Slatina sa krakom za Jagliće

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponudaDatum i vrijeme 2.9.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12 Prevoz učenika na putnom pravcu Urisići - Klotjevac- Ostaica- Raušići- Osatica-Grujičići- Kragljivo
da i obratno /Ponovljeni postupak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Urisići - Klotjevac- Ostaica- Raušići- Osatica-Grujičići- Kragljivoda i obr
atno /Ponovljeni postupak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

99,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021/2022 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Urisići - Klotjevac- Ostaica- Raušići- Osatica-Grujičići- Kragljivoda i obratno /Ponovljeni postupak

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda
Datum i vrijeme 2.9.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 13 Prevoz učenika na putnom pravcu Žutica- Štedrić- Žutica- Nurići- Podgaj/Ponovljeni postupak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Žutica- Štedrić- Žutica- Nurići- Podgaj/Ponovljeni postupak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021/2022 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žutica- Štedrić- Žutica- Nurići- Podgaj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.9.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 15 Prevoz učenika na putnom pravcu Sućeska (Brda) - Srebrenica - Sućeska (Brda) /Ponovljeni postupak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Sućeska (Brda) - Srebrenica - Sućeska (Brda) /Ponovljeni postupak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021/2022 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sućeska (Brda) - Srebrenica - Sućeska (Brda)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.9.2021. 11:00

ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 17 Prevoz učenika na putnom pravcu Kovačice - Srebrenica- Kovačice /Ponovljeni postupak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Kovačice - Srebrenica- Kovačice /Ponovljeni postupak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24,90

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021/2022 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kovačice - Srebrenica- Kovačice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.9.2021. 11:00

ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 18 Prevoz učenika na putnom pravcu Žutica- Podravanje- Zeleni Jadar- Srebrenica i obratno /Ponovlje
ni postupak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 18 Prevoz učenika na putnom pravcu Žutica- Podravanje- Zeleni Jadar- Srebrenica i obratno /Ponovlje
ni postupak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021/2022 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žutica- Podravanje- Zeleni Jadar- Srebrenica i obratno /Ponovljeni postupak

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.8.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponudaDatum i vrijeme 2.9.2021. 11:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
406-1-2-25-3-39/21
PODIJELI: