(aukcija) Nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika

Datum objave: 12.04.2021. 09:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.04.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

475-1-2-13-3-53/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv „VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA - URED
ZA JAVNE NABAVE ZA POTREBE KORISNIKA PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA
BOSNA/ SREDNJOBOSANSKOG KANTONA“
IDB/JIB 4236135650003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Slađana Beljan
Adresa Fatmić 1
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 335-050
Faks
Elektronička pošta nabava@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton


I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

422500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kolektivno osiguranje uposlenika


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kolektivno osiguranje uposlenika

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Osigurateljne usluge 2 / 33


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

24.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 24.05.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Navedeno u TD
Datum i vrijeme 24.05.2021. 12:00


ANEKS A


I 7. Adresa ugovornog tijela u čije ime se provodi nabava

 

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SBK/KSB
Adresa Aleja Konzula bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 546-222
Faks (030) 518-763
Elektronička pošta nabava@mupsbk.com.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE TRAVNIK
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-687
Faks (030) 518-687
Elektronička pošta sbkminpravde@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv KANTONALNI SUD U NOVOM TRAVNIKU
Adresa KRALJA TVRTKA BB
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 719-080
Faks (030) 791-200
Elektronička pošta ksud-novitravnik@pravosudje.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv KANTONALNO TUŽILAŠTVO SBK
Adresa ALEJA KONZULA BB
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-815
Faks (030) 511-815
Elektronička pošta marijana.vukic@pravosudje.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv KANTONALNO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO/PRAVOBRANITELJSTVO
Adresa Stjepana Radića bb
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 710-451
Faks (030) 710-451
Elektronička pošta kantonalno.pravobranilastvo@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU
Adresa Vezirska 2
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 547-300
Faks (030) 547-350
Elektronička pošta opsud-travnik@pravosudje.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OPĆINSKI SUD U BUGOJNU
Adresa 307. motorizovana brigada br. 92
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 251-005
Faks (030) 251-083
Elektronička pošta osudbu@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OPĆINSKI SUD U JAJCU
Adresa Nikole Šopa bb
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 658-057
Faks (030) 659-492
Elektronička pošta opcinskisudjajce@pravosudje.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OPĆINSKI SUD U KISELJAKU
Adresa Žrtava Domovinskog rata br. 13
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 879-381
Faks (030) 877-424
Elektronička pošta opcsud.kiseljak@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv KSB/SBK MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANSIJA
Adresa Vezirska 62
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-627
Faks (030) 540-451
Elektronička pošta mini.finansija@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv MINISTRASTVO PRIVREDE SBK
Adresa Prnjavor 16a
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-217
Faks (030) 511-729
Elektronička pošta esmin_ha@hotmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE SBK/KSB
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-536
Faks (030) 518-661
Elektronička pošta husein.kadric@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv MINISTARSTVO PROSVJETE,ZNANOSTI,KULTURE I ŠPORTA SBK
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 503-118
Faks (030) 511-214
Elektronička pošta min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO
Adresa Hendek VII/2
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 251-700
Faks (030) 251-700
Elektronička pošta prvaosbu@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv J U DRUGA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO
Adresa ARMIJE BIH br 7
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 251-702
Faks (030) 251-702
Elektronička pošta drosskola@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO
Adresa JAKLIĆ V/2
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 251-701
Faks (030) 251-701
Elektronička pošta trosjaklic@hotmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''BRISTOVI'' BUGOJNO
Adresa Rostovska BB, Bristovi
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 250-692
Faks (030) 250-692
Elektronička pošta skola.bristovi@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "GRAČANICA"
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 70233 Gračanica kod Bugojna (bhp sa)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 281-036
Faks (030) 281-036
Elektronička pošta gracanca@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "DRVETINE" , BUGOJNO
Adresa DRVETINE BB
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 277-343
Faks (030) 277-343
Elektronička pošta drvetine@hotmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" BUGOJNO
Adresa JAKLIĆ V/2
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 253-440
Faks (030) 253-440
Elektronička pošta posbugojno@yahoo.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OŠ "BERTA KUČERA" JAJCE
Adresa FRA ANTUNA KNEŽEVIĆA 8
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-297
Faks (030) 654-298
Elektronička pošta osmanzilic@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "13. RUJAN" JAJCE
Adresa VOLIJAK B.B.
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-030
Faks (030) 654-132
Elektronička pošta os.13.rujan@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA JEZERČIĆ" DIVIČANI-JAJCE
Adresa DIVIČANI b.b.
Poštanski broj 70204 Divičani (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-612
Faks (030) 640-611
Elektronička pošta os.divicani@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OŠ "GORNJI VAKUF"
Adresa Omladinska bb Gornji vakuf-Uskoplje
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 265-658
Faks (030) 265-671
Elektronička pošta emirsin@yahoo.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "VOLJEVAC"
Adresa Voljevac bb
Poštanski broj 70246 Voljevac (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 260-566
Faks (030) 260-567
Elektronička pošta o.s.voljevac@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "PAJIĆ POLJE"
Adresa Pajić Polje bb
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 286-827
Faks (030) 286-827
Elektronička pošta ppolje@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "USKOPLJE"
Adresa Ul.Kralja Tomislava
Poštanski broj 70280 Uskoplje (hp mo)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 494-018
Faks (030) 494-018
Elektronička pošta os.uskoplje@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv PRVA OSNOVNA ŠKOLA
Adresa Žrtava genocida u Srebrenici
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 205-115
Faks (030) 205-115
Elektronička pošta prvaosdonjivakuf@hotmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KJAFIJA PRUŠAK" PRUSAC
Adresa Prusac bb
Poštanski broj 70223 Prusac (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 271-162
Faks (030) 271-162
Elektronička pošta oshasankjafijapruscak@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv "TREĆA OSNVONA ŠKOLA" OBORCI - DONJI VAKUF
Adresa Oborci bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 261-005
Faks (030) 261-005
Elektronička pošta osoborci@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv JAVNA USTANOVA "ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA" TORLAKOVAC - DONJI VAKUF
Adresa Torlakovac bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 275-111
Faks (030) 275-111
Elektronička pošta os.torlakovac@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ"
Adresa Omladinska bb
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 525-013
Faks (030) 525-013
Elektronička pošta oskolasafvet.tr@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OS"EDHEM MULABDIĆ"
Adresa Opara bb
Poštanski broj 72293 Opara (bhp sa)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 527-002
Faks (030) 527-002
Elektronička pošta skola-opara@hotmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR"VODOVOD
Adresa vodovod
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 542-931
Faks (030) 542-932
Elektronička pošta os.mak@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TRENICA, NOVI TRAVNIK
Adresa TRENICA BB
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 529-451
Faks (030) 529-451
Elektronička pošta skolatrenica@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA NOVI TRAVNIK
Adresa LJUDEVITA GAJA BB
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 793-027
Faks (030) 791-850
Elektronička pošta os.novi.travnik@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "FRA MARIJAN ŠUNJIĆ"
Adresa Stojkovići bb
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 791-063
Faks (030) 791-063
Elektronička pošta osstojkovici@yahoo.com
Internet adresa  

 

 

Naziv JU OŠ TRAVNIK
Adresa JU OŠTRAVNIK
Poštanski broj 72274 Travnik 4 (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-197
Faks (030) 518-695
Elektronička pošta ostravnik@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OŠ KALIBUNAE TRAVNIK
Adresa Vjekoslava Karasa bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 510-441
Faks (030) 510-441
Elektronička pošta oskola_kalibunar@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "TURBE"
Adresa Aleja bb
Poštanski broj 72283 Turbe (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (061) 786-084
Faks (030) 530-371
Elektronička pošta osskola.turbe@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA ''KARAULA'' KARAULA
Adresa Karaula Ćosići bb
Poštanski broj 72284 Karaula (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 535-050
Faks (030) 535-050
Elektronička pošta os.karaula@hotmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA DOLAC
Adresa Dolac n/L
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 516-095
Faks (030) 516-095
Elektronička pošta os.skoladolac@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "GUČA GORA"
Adresa Guča Gora bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 540-276
Faks (030) 560-019
Elektronička pošta os.gucagora@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "HAN BILA"
Adresa Han Bila
Poštanski broj 72281 Han Bila (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 562-402
Faks (030) 562-402
Elektronička pošta skola-hb@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "MEHURIĆI"
Adresa Mehurići bb
Poštanski broj 72282 Mehurići (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 564-402
Faks (030) 564-402
Elektronička pošta osmehurici@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "NOVA BILA"
Adresa Nova Bila bb
Poštanski broj 72276 Nova Bila (hp mo)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 707-027
Faks (030) 707-027
Elektronička pošta osnovabila@yahoo.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OŠ "MUHSIN RIZVIĆ" FOJNICA
Adresa NOVO NASELJE BR.7
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 831-855
Faks (030) 831-855
Elektronička pošta osmuhsinrizvic@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" GOJEVIĆI - FOJNICA
Adresa Gojevići bb 71275 Gojevići
Poštanski broj 71275 Gojevići (hp mo)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 803-206
Faks (030) 803-409
Elektronička pošta skolagojevici@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "VITEZ"
Adresa Josipa Kurevije bb
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 710-998
Faks (030) 710-998
Elektronička pošta os-vitez@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "DUBRAVICA"
Adresa Preočica bb
Poštanski broj 72252 Počulica (bhp sa)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 545-441
Faks (030) 545-441
Elektronička pošta os_dubravica@yahoo.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "VITEZ"
Adresa JOSIPA KUREVIJE BB
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-579
Faks (030) 711-579
Elektronička pošta osnovnaskola.vitez@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "BILA"
Adresa Marosi b.b.
Poštanski broj 72256 Bila (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 716-243
Faks (030) 716-243
Elektronička pošta skolabila@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVICA
Adresa ULICA 22 PROSINCA B.B
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-585
Faks (030) 711-585
Elektronička pošta skola.dubravica@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA KAĆUNI
Adresa Kacuni bb
Poštanski broj 72264 Kaćuni (bhp sa)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 590-143
Faks (030) 590-143
Elektronička pošta os.kacuni@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA BUSOVAČA
Adresa 1. mart/ožujak
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 733-179
Faks (030) 733-179
Elektronička pošta o.s.busovaca@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "KAONIK"
Adresa Kaonik b.b.
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 736-058
Faks (030) 736-055
Elektronička pošta oskaonik@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "KISELJAK 1" BILALOVAC
Adresa Hrastovi br. 25, 71253 Bilalovac
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 594-005
Faks (030) 594-005
Elektronička pošta oskiseljak1bilalovac@hotmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA ,, KISELJAK 2,, ZABRĐE
Adresa Zabrđe 50.
Poštanski broj 71254 Lepenica (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 596-057
Faks (030) 596-057
Elektronička pošta oskis2zabrdje@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA ''KISELJAK''
Adresa Bana Josipa Jelačića 11
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 877-358
Faks (030) 877-357
Elektronička pošta os.kiseljak@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "GROMILJAK"
Adresa Gromiljak 35.
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 877-461
Faks (030) 877-462
Elektronička pošta os.gromiljak@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "BRESTOVSKO"
Adresa Dugo Polje 52
Poštanski broj 71255 Brestovsko (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 876-063
Faks (030) 876-063
Elektronička pošta os.brestovsko1@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA LEPENICA
Adresa Kulieš
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 873-154
Faks (030) 873-207
Elektronička pošta os.lepenica@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv OŠ'' DR. BORIS ĆORIĆ ''
Adresa Fra Grge Martića 46
Poštanski broj 71260 Kreševo (hp mo)
Općina/Grad Kreševo
Telefon (030) 806-810
Faks (030) 806-810
Elektronička pošta o.s.kresevo@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA ''VITOVLJE'' VITOVLJE
Adresa Vitovlje bb
Poštanski broj 72283 Turbe (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 539-555
Faks (030) 539-555
Elektronička pošta osvitovlje01@hotmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv KŠC "PETAR BARBARIĆ" - OSNOVNA ŠKOLA TRAVNIK
Adresa Školska 1
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-823
Faks (030) 512-714
Elektronička pošta ksctr@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv J.U.SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO
Adresa CIGLANE II b.b.
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 252-207
Faks (030) 252-207
Elektronička pošta srednjastrucna@yahoo.com
Internet adresa  

 

 

Naziv JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BUGOJNO
Adresa Zlatnih ljiljana b.b.
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 260-112
Faks (030) 260-112
Elektronička pošta gimnazija_bug@yahoo.com
Internet adresa  

 

 

Naziv JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "GORNJI VAKUF"
Adresa Gradska
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 265-654
Faks (030) 266-255
Elektronička pošta mssgv@yahoo.com
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA ŠKOLA " USKOPLJE"
Adresa Gradska b.b.
Poštanski broj 70280 Uskoplje (hp mo)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 494-039
Faks (030) 494-039
Elektronička pošta sskola.uskoplje@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA DONJI VAKUF
Adresa Žrtava genocida u Sredrenici bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 205-115
Faks (030) 205-115
Elektronička pošta mssdvakuf@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv "MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA"
Adresa OMLADINSKA B.B.
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 525-407
Faks (030) 525-012
Elektronička pošta jasmina_ntr@hotmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA ŠKOLA "NOVI TRAVNIK"
Adresa Ljudevita Gaja b.b.
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 793-504
Faks (030) 793-502
Elektronička pošta ss-novi.travnik@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA NOVI TRAVNIK
Adresa Ljudevita Gaja bb
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 792-286
Faks (030) 792-286
Elektronička pošta sgsjg@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK
Adresa Školska bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 510-280
Faks (030) 511-618
Elektronička pošta sekretar@msts-travnik.net
Internet adresa  

 

 

Naziv MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA TRAVNIK
Adresa školska 3
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-076
Faks (030) 511-076
Elektronička pošta mseus@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv JU MSŠ "TRAVNIK"
Adresa Školska br.3
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-481
Faks (030) 518-481
Elektronička pošta www.msstravnik2017@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA ŠKOLA "TRAVNIK" N.BILA
Adresa Nova Bila bb
Poštanski broj 72276 Nova Bila (hp mo)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 707-486
Faks  
Elektronička pošta ss.travnik@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv SMŠ "ZIJAH DIZDAREVIĆ" FOJNICA
Adresa Novo naselje br. 7
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 544-370
Faks (030) 544-371
Elektronička pošta smszijahdizdarevic@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA VITEZ
Adresa ILIJE PETROVIĆA BB
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 717-540
Faks (030) 717-540
Elektronička pošta mssvitez@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA ŠKOLA "VITEZ"
Adresa Ilije Petrovića bb
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-656
Faks (030) 711-336
Elektronička pošta ss.vitez@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
Adresa KULINA BANA BB
Poštanski broj 72264 Kaćuni (bhp sa)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 591-120
Faks (030) 591-120
Elektronička pošta mail@mssbusovaca.com.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA ŠKOLA "BUSOVAČA"
Adresa Ul. Kulina bana bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 732-042
Faks (030) 732-042
Elektronička pošta ssbusovaca@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA "JAJCE"
Adresa Berte Kučere 3
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-043
Faks (030) 654-273
Elektronička pošta ss-skola-jajce@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA ŠKOLA "NIKOLA ŠOP"
Adresa Fra Antuna Kneževića b.b.
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-174
Faks (030) 654-175
Elektronička pošta gimnazija.nikola.sop@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA ŠKOLA ˝IVAN GORAN KOVAČIĆ˝ KISELJAK
Adresa Žrtava domovinskog rata 5
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 879-002
Faks (030) 879-002
Elektronička pošta srednjaskolakis@yahoo.com
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA FOJNICA U KISELJAKU
Adresa ulica žrtava Domovinskog rata 5
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 879-113
Faks (030) 879-113
Elektronička pošta srednjaskolafoj@yahoo.com
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA ŠKOLA "KREŠEVO"
Adresa Troska 2A
Poštanski broj 71260 Kreševo (hp mo)
Općina/Grad Kreševo
Telefon (030) 800-202
Faks (030) 800-201
Elektronička pošta ss.kresevo@tel.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv KŠC "PETAR BARBARIĆ" GIMNAZIJA TRAVNIK
Adresa Školska 1
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-823
Faks (030) 512-714
Elektronička pošta ksctr@bih.net.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU
Adresa Mostarska bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 548-557
Faks (030) 548-560
Elektronička pošta medresa@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA,
Adresa Prnjavor 16
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-159
Faks (030) 540-291
Elektronička pošta zeljka.buzuk@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA SBK/KSB
Adresa PRNJAVOR BR 16
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-218
Faks (030) 518-335
Elektronička pošta mpvs@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv KANTONALNA UPRAVA ZA BRANIOCE
Adresa Aleja Konzula b.b.
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-605
Faks (030) 503-195
Elektronička pošta nedzib.ahmic@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv KANTONALNI ARHIV TRAVNIK
Adresa Lukačka bb
Poštanski broj 72274 Travnik 4 (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-580
Faks (030) 518-979
Elektronička pošta arhivsbv@bih.nrt.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU
Adresa Bosanska 46,70230 Bugojno
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 254-030
Faks (030) 254-030
Elektronička pošta kantzavod@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Adresa Bosanska 46.
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 254-029
Faks (030) 254-029
Elektronička pošta kugeodezija@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU
Adresa Vezirska 62 A
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 510-930
Faks (030) 510-931
Elektronička pošta upravacz@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa  

 

 

Naziv J.U. OSNOVNA ŠKOLA "JAJCE"
Adresa Kruščica bb
Poštanski broj 70204 Divičani (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 279-568
Faks (030) 279-219
Elektronička pošta osjajcekruscica@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA BUGOJNO
Adresa CIGLANE II
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (061) 154-250
Faks (030) 251-519
Elektronička pošta tehskolabu@hotmail.com
Internet adresa  


I 1. Contracting authority data

Name The Government of Middle Bosnia Canton
UIN 4236135650003
Contact person Beljan Slađana
Address Fatmić 1
Postal code 72270 Travnik (bhp sa)
Municipality/City Travnik
Telephone (030) 335-050
Fax number
Email address nabava@sbk-ksb.gov.ba
Website address www.sbk-ksb.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Central Bosnia Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

The Government of Middle Bosnia Canton

II 1.b. Description of the object of the contract

Described of the tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 66510000-8 Insurance services


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Described of the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

24.5.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 24.5.2021. 11:00:00
Address and place Described of the tender documentation

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
475-1-2-13-3-53/21
PODIJELI:
 • Četvrta osnovna škola Torlakovac - Torlakovac 70224 Donji Vakuf

 • Druga osnovna škola Bugojno - Armije BiH 7 70230 Bugojno

 • I,OŠ Bugojno - Jaklić V/2 70230 Bugojno

 • J.U. MSŠ Novi Travnik - Omladinska bb. 72290 Novi Travnik

 • J.U. OŠ fra Marijan Šunjić Stojkovići - Stojkovići bb 72290 Novi Travnik

 • J.U. OŠ NOVI TRAVNIK Novi Travnik - Ljudevita Gaja b.b. 72290 Novi Travnik

 • J.U.O.Š. HASAN KJAFIJA-PRUŠČAK Prusac - Prusac 70220 Donji Vakuf

 • Javna ustanova ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA Travnik, potpuna odgovornost - Mostarska bb. 72270 Travnik

 • JAVNA USTANOVA MSŠ GORNJI VAKUF - Gradska bb 70240 Gornji Vakuf

 • Javna ustanova Osnovna škola BRISTOVI Bugojno - Bristovi 70230 Bugojno

 • Javna ustanova Osnovna škola Drvetine p.o. Bugojno - Drvetine bb 70230 Bugojno

 • Javna ustanova Osnovna škola GRAČANICA - Gračanica bb 70230 Bugojno

 • Javna ustanova PRVA OSNOVNA ŠKOLA Bugojno - Hendek VI br. 2 70230 Bugojno

 • Javna ustanova Srednja stručna škola Bugojno, p.o. - u državnoj svojini - Ciglane II 70230 Bugojno

 • Javna ustanova Srednja tehnička škola Bugojno- u državnoj svojini - Ciglane II 70230 Bugojno

 • Javna ustanova Treća osnovna škola Oborci Donji Vakuf - Oborci b.b. 70220 Donji Vakuf

 • Javna ustanova TREĆA OSNOVNA ŠKOLA Bugojno - Jaklić V/2 70230 Bugojno

 • Javna ustanova u državnoj svojini mješovita srednja škola TRAVNIK Travnik - Školska ulica br. 3 72270 Travnik

 • JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA DONJI VAKUF - Žrtava genocida u Srebrenici bb 70220 Donji Vakuf

 • JU MSŠ VITEZ Vitez - Ilije Petrovića bb. 72250 Vitez

 • JU O Š KARAULA Travnik - Karaula Čosići b.b. 72284 Travnik

 • JU O.Š. TRAVNIK Travnik - Školska b.b. 72270 Travnik

 • JU Osnovna škola Pajić Polje Gornji Vakuf-Uskoplje - Pajić Polje b.b. 70240 Gornji Vakuf

 • JU OŠ DUBRAVICA Vitez - PREOČICA BB 72250 Vitez

 • JU OŠ EDHEM MULABDIĆ Opara, Novi Travnik - Opara 72290 Novi Travnik

 • JU OŠ JAJCE Kruščica - Kruščica 70101 Jajce

 • JU OŠ MEHMEDALIJA MAK DIZDAR Novi Travnik - Vodovod bb 72290 Novi Travnik

 • JU OŠ MUSA ĆAZIM ĆATIĆ Trenica Novi Travnik, p.o. - Trenica 72290 Novi Travnik

 • JU OŠ SAFVET-BEG BAŠAGIĆ Novi Travnik - Omladinska bb 72290 Novi Travnik

 • JU OŠ Vitez Vitez - Josipa Kurevije bb 72250 Vitez

 • Kantonalna uprava za branitelje Travnik - Aleja konzula bb 72270 Travnik

 • KANTONALNI ARHIV Travnik - ŠKOLSKA BB, TRAVNIK 72270 Travnik

 • Kantonalni sud u Novom Travniku - Ulica Kralja Tvrtka bb 72270 Travnik

 • Kantonalni zavod za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu kulturno- historijskog naslijeđa SBK Bugojno - Bosanska 46 70230 Bugojno

 • KANTONALNO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO / PRAVOBRANITELJSTVO VITEZ - Stjepana Radića 2 72250 Vitez

 • KANTONALNO TUŽILAŠTVO/KANTONALNO TUŽITELJSTVO SBK TRAVNIK - TRAVNIK VEZIRSKA 2 72270 Travnik

 • KŠC P. BARBARIĆ - Gimnazija Travnik - Školska broj 1 72270 Travnik

 • KŠC P.Barbarić - Osnovna škola Travnik - Ul. Školska br.1 72270 Travnik

 • Ministarstvo finansija KSB/SBK Travnik - Vezirska 62 72270 Travnik

 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Travnik - Stanična 43 72270 Travnik

 • Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Travnik - Prnjavor 16A 72270 Travnik

 • Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK Travnik - Stanična 43 72270 Travnik

 • Ministarstvo privrede/gospodarstva Srednjobosanskog kantona Travnik - Stanična 43 72270 Travnik

 • Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK Travnik - Prnjavor 16 a 72250 Travnik

 • Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK Travnik - Stanična 43 72270 Travnik

 • Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik, p.o. - Školska ulica broj 3 72270 Travnik

 • Mješovita srednja škola Bugojno - Bosanska bb 70230 Bugojno

 • Mješovita srednja škola Busovača - Kulina Bana bb 72260 Busovača

 • MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK, p.o. - Školska bb 72270 Travnik

 • MUP SBK/KSB Travnik - Aleja Konzula bb 72270 Travnik

 • O.Š. Dr. Boris Ćorić Kreševo - Fra. Grgr Martića 46 71260 Kreševo

 • O.Š. MUHSIN RIZVIĆ FOJNICA - Novo naselje br. 7 71270 Fojnica

 • O.Š. NOVA BILA Travnik - Nova Bila 72270 Travnik

 • O.Š.BRESTOVSKO Brestovsko - Dugo Polje bb 71250 Kiseljak

 • Općinski sud Travnik - Vezirska br.2 72270 Travnik

 • Općinski sud u Bugojnu - 307. motorizovane brigade br. 92 70230 Bugojno

 • OPĆINSKI SUD U JAJCU - NIKOLE ŠOPA BB JAJCE 70101 Jajce

 • Općinski sud u Kiseljaku - Žrtava domovinskog rata 13 71250 Kiseljak

 • OSNOVNA ŠKOLA 13 RUJAN JAJCE - Volijak b.b. 70101 Jajce

 • Osnovna škola DOLAC Dolac na Lašvi, p.o. Travnik - Dolac na Lašvi b.b. 72270 Travnik

 • Osnovna škola GUČA GORA Guča Gora, p.o. - Guča Gora b.b. 72277 Travnik

 • OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ GOJEVIĆI- FOJNICA - Gojevići 71270 Fojnica

 • Osnovna škola KALIBUNAR Travnik p.o. - Vjekoslava Karasa bb 72270 Travnik

 • Osnovna škola KISELJAK 2 sa p.o. - Zabrđe bb 71254 Kiseljak

 • Osnovna škola KISELJAK Kiseljak - Josipa bana Jelačića 42 A 71250 Kiseljak

 • Osnovna škola LEPENICA Kiseljak - LEPENICA BB 71250 Kiseljak

 • Osnovna škola Mehurići Mehurići Travnik - Mehurići bb 72282 Travnik

 • Osnovna škola TURBE Turbe, p.o. - Aleja bb 72283 Travnik

 • Osnovna škola VITEZ Vitez - JOSIPA KUREVIJE BB 72250 Vitez

 • Osnovna škola Vitovlje Vitovlje, p.o. - Vitovlje 72283 Travnik

 • Osnovna škola VOLJEVAC u Voljevcu - Voljevac 70240 Gornji Vakuf

 • OŠ BERTA KUČERA Jajce - Fra Antuna Kneževića bb, Jajce 70101 Jajce

 • OŠ BILA Bila Vitez - Bila bb 72250 Vitez

 • OŠ BRAĆA JEZERČIĆ JAJCE - Divičani bb 70101 Jajce

 • OŠ BUSOVAČA - Ul.1 mart/ožujak bb 72260 Busovača

 • OŠ DUBRAVICA Vitez - Ul. 22 Prosinca b.b. 72250 Vitez

 • OŠ GORNJI VAKUF G.Vakuf-Uskoplje - Omladinska bb 70240 Gornji Vakuf

 • OŠ GROMILJAK Kiseljak - Gromiljak b.b. 71250 Kiseljak

 • OŠ HAN BILA Han Bila - Han Bila bb 72281 Travnik

 • OŠ Kaćuni Busovača - Kaćuni 72260 Busovača

 • OŠ KAONIK Busovača - Kaonik bb 72260 Busovača

 • OŠ Kiseljak 1 - Bilalovac 71253 Kiseljak

 • OŠ Uskoplje Gornji Vakuf - Ulica kralja Tomislava bb 70240 Gornji Vakuf

 • PRVA OSNOVNA ŠKOLA DONJI VAKUF - Ulica Žrtava genocida u Srebrenici bb 70220 Donji Vakuf

 • S.Š. Kreševo - Troska 2 A, 71 260 Kreševo 71260 Kreševo

 • S.Š.NOVI TRAVNIK NOVI TRAVNIK - Ljudevita Gaja b.b. 72290 Novi Travnik

 • SGŠ JAKOVA GOTOVCA Novi Travnik - LJUDEVITA GAJA BB 72290 Novi Travnik

 • SMŠ Zijah Dizdarević Fojnica - Novo naselje br.7 71270 Fojnica

 • Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku - Žrtava domovinskog rata 5 71250 Kiseljak

 • Srednja škola BUSOVAČA Busovača - Kulina bana bb 72260 Busovača

 • Srednja škola IVAN GORAN KOVAČIĆ Kiseljak - Žrtava domovinskog rata br.5 71250 Kiseljak

 • Srednja škola TRAVNIK Nova Bila - Nova Bila 72276 Travnik

 • SREDNJA ŠKOLA USKOPLJE - Gradska b.b. 70240 Gornji Vakuf

 • SSŠ Jajce Jajce - Berte Kučere 3. 70101 Jajce

 • SŠ Nikola Šop Jajce - Fra. Antuna Kneževića broj 27. 70101 Jajce

 • SŠ VITEZ Vitez, - ul. Ilije Petrovića b.b. 72250 Vitez

 • ŽUPANIJSKA / KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU TRAVNIK - FATMIĆ BB 72270 Travnik

 • Županijska/Kantonalna Uprava za geodetska i imovinsko-pravne poslove Bugojno - NUGLE II 12/A 70230 Bugojno