(aukcija) Nabavka usluga laboratorijskih ispitivanja

Datum objave: 24.09.2020. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1340-1-2-14-3-10/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4402491500005
Kontakt osoba/Služba za kontakt SAMIR BEKTO
Adresa Trg ilidžanske brigade 2B
Poštanski broj 71124 Dobrinja (sp bl)
Općina/Grad Istočna Ilidža (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-718
Faks (057) 343-502
Elektronska pošta msa.info@annt.gov.ba
Internet adresa www.annt.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge laboratorijskih ispitivanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijska ispitivanja nosiljki za dojenčad u skladu sa članom 3. i članom 6. Zakona o opštoj sigurnosti proizvoda
(„Službeni glasnik BiH“, br. 102/09).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71900000-7 Laboratorijske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ispitivanje 5 uzoraka

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5128,21

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, 71124 Istočno Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja: 30 dana od dana dostavljanja uzorka na ispitivanje

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ispunjeni uslovi iz člana 45. stav 1. i uslovi iz člana 46. ZJN

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

3.10.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.10.2020. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, 71124 Istočno
Sarajevo
Datum i vrijeme 14.10.2020. 14:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1340-1-2-14-3-10/20
PODIJELI: