(aukcija) Nabavka usluga mjerenja efikasnost postrojenja za tretman otpadnih voda

Datum objave: 17.01.2020. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.01.2020.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

377-7-2-74-3-2/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA
IDB/JIB 4400307860000
Kontakt osoba Milica Ristić
Adresa Hajduk Stanka 20
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 226-460
Faks (055) 226-462
Elektronska pošta office@bnvodovod.com
Internet adresa www.bnvodovod.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge mjerenja efikasnost postrojenja za tretman otpadnih voda

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge mjerenja efikasnosti postrojenja za tretman otpadnih voda prema specifikaciji broj 40 i tenderskoj
dokumentaciji KZ-04/20

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90400000-1 Usluge u oblasti otpadnih voda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema planu nabavke za 2020-tu godinu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41556,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Postrojenje za prečišavanje otpadnih voda Velika Obarska (PPOV) bijeljina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci a najduže do zaključenja noviog ugovora za narednu poslovnu godinu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema planu poslovanja za 2020. godinu i iz tekućih sredstava poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

prema tenderskoj dokumentaciji iz KZ-04/20

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji iz KZ-04/20

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji iz KZ-04/20

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji iz KZ-04/20

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.1.2020. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.1.2020. 13:00:00
Adresa i mjesto Upravna zgrada Društva, ulica Hajduk Stanka broj 20, sala broj 19

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
377-7-2-74-3-2/20
PODIJELI: