(aukcija) Nabavka usluga obnove i nabavka novih dodatnih licenci za backup sistem Veritas Backup Exec Server Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

Datum objave: 09.08.2021. 16:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

312-1-2-82-3-35/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB 4400411170007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Maja Pavlović Kikić
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-950
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta csluzba@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga obnove i nabavka novih dodatnih licenci za backup sistem Veritas Backup Exec Server Fonda za
penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga obnove i nabavka novih dodatnih licenci za backup sistem Veritas Backup Exec Server Fonda za
penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72260000-5 Usluge povezane sa softverom


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17090,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Ul. NJegoševa br. 28a, 76300 Bijeljina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji u skladu sa članom 46. Zakona

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji u skladu sa čl. 48. i 50. Zakona

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.8.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.8.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Ul.
NJegoševa br. 28a, 76300 Bijeljina, II sprat, kancelarija br. 41.
Datum i vrijeme 25.8.2021. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se, kroz informacioni sistem „E-nabavke“, objavljuje na Portalu javnih nabavki i ista se
može preuzeti isključivo sa ovog portala (internet adresa: www.ejn.gov.ba).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Maja Pavlović Kikić
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-958
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta maja.pavlovic.kikic@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Maja Pavlović Kikić
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-958
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta maja.pavlovic.kikic@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
312-1-2-82-3-35/21
PODIJELI: