(aukcija) Nabavka usluga održavanja i servisiranja klima uređaja marke Emerson

Datum objave: 09.02.2021. 11:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

172-7-2-22-3-14/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200947700000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanda Ožegović
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-500
Faks (033) 707-550
Elektronska pošta vstvbih@pravosudje.ba
Internet adresa www.vstv.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13517,09

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje i servisiranje klima uređaja marke Emerson

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja i servisiranja klima uređaja marke Emerson

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- Sjedište ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo;
- Osnovni sud Banja Luka, Vladike Platona 2, Banja Luka;
- Kantonalni sud Mostar, dr. Ante Starčevića 22, Mostar.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se vršiti putem Jedinstvenog računa Trezora u roku od 60 dana od dana prijema fakture

III 4. Ograničenja za učešće

Prema konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.02.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo
Datum i vrijeme 25.02.2021. 10:30


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sanda Ožegović
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-537
Faks (033) 707-550
Elektronska pošta sanda.ozegovic@pravosudje.ba
Internet adresa www.vstv.pravosudje.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
172-7-2-22-3-14/21
PODIJELI: