(aukcija) Nabavka usluga održavanja VCS, VCX, DIVOS i SmartTools proizvođača Frequentis

Datum objave: 03.01.2020. 10:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1250-1-2-2-3-3/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4227685650001
Kontakt osoba Davor Šaravanja
Adresa Ortiješ b.b.
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 281-000
Faks (036) 281-010
Elektronska pošta info@bhansa.gov.ba
Internet adresa www.bhansa.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavke usluga održavanja VCS, VCX, DIVOS i SmartTools proizvođača Frequentis

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja VCS, VCX, DIVOS i SmartTools proizvođača Frequentis.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50334400-9 Usluge održavanja komunikacijskog sistema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno dato u TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

540000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Detaljno dato u TD.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Detaljno dato u TD.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljno dato u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno dato u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno dato u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno dato u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.2.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.2.2020. 12:30:00
Adresa i mjesto Ortiješ bb, 88000 Mostar


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency
UIN 4227685650001
Contact person Lamija Šečić
Address Ortiješ b.b.
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 281-000
Fax number (036) 281-010
Email address info@bhansa.gov.ba
Website address www.bhansa.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Maintenance and repair services

II 1.a. Title of the object of the contract

Public Procurement for Maintenance of VCS, VCX, DIVOS i SmartTools of Frequentis Manufacturer

II 1.b. Description of the object of the contract

Detailed in TD.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 50334400-9 Communications system maintenance services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Detailed in TD.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

5.2.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 17.2.2020. 12:00:00
Address and place Ortiješ bb, 88000 Mostar

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1250-1-2-2-3-3/20
PODIJELI: