(aukcija) Nabavka usluga opremanja sportske dvorane sajamskim štandovima i iznajmljivanje sistema za hlađenje i provjetravanje sajamskog prostora

Datum objave: 07.06.2018. 15:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.06.2018.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

133-7-2-39-3-18/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BRATUNAC
IDB/JIB 4401444710003
Kontakt osoba Rada Veselinović
Adresa Svetog Save 88
Poštanski broj 75420 Bratunac (sp bl)
Opština/Grad Bratunac
Telefon (056) 410-176
Faks (056) 410-337
Elektronska pošta bratopst@teol.net
Internet adresa www.opstinabratunac.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Bratunac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Opremanje sportske dvorane sajamskim štandovima i iznajmljivanje sistema za hlađenje i provjetravanje sajamskog
prostora

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Opremanje sportske dvorane sajamskim štandovima i iznajmljivanje sistema za hlađenje i provjetravanje sajamskog
prostora

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79956000-0 Usluge organizovanja izložbi i sajmova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12820,50

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Bratunac- Sportska dvorana Srednjoškolskog centra Bratunac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od 5 dana (od 12.08.2018.god. do 16.08.2018.god.)

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši nakon izvršene usluge u roku od 30 dana od dana dostavljanja računa

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definisano tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.6.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.6.2018. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.6.2018. 11:30:00
Adresa i mjesto Opština Bratunac, ul.Svetog Save br.260, kancelarija br.28

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
133-7-2-39-3-18/18
PODIJELI: