(aukcija) Nabavka usluga osiguranja radnika, studenata i motornog vozila od autoodgovornosti za potrebe Poljoprivrednog fakulteta

Datum objave: 12.04.2021. 14:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1323-1-2-40-3-127/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
IDB/JIB 4400592530000
Kontakt osoba/Služba za kontakt DUŠKA ŠOJA
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 320-330
Faks (057) 320-330
Elektronska pošta uisjnabavke@ues.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2100,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga osiguranja za potrebe Poljoprivrednog fakulteta

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge osiguranja obuhvataju: osiguranje radnika, osiguranje studenata i osiguranje motornog vozila od
autoodgovornosti


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća
  66516100-1 Usluge osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Uslovi definisani tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokazi definisani tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Obavezni uslovi iz člana 45. Zakona o javnim nabavkam, a dokazi definisani u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.4.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Poljoprivredni fakultet, Vuka Karadžića 30, Istočno Novo Sarajevo,
kancelarija broj 1-16
Datum i vrijeme 27.4.2021. 10:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba DUŠKA ŠOJA
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 342-701
Faks (057) 342-701
Elektronska pošta duska.soja@pof.ues.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba DUŠKA ŠOJA
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 342-701
Faks (057) 342-701
Elektronska pošta duska.soja@pof.ues.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Usluge osiguranja radnika

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge osiguranja radnika za potrebe Poljoprivrednog fakulteta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Ukupna količina okvirnog sporazuma je definisana u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo,
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odjeljenje Bijeljina, Semberskih ratara bb, 76300
Bijeljina,
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odjeljenje Vlasenica, Svetosavska 87, 75440
Vlasenica,

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.4.2021. 10:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.4.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Usluge osiguranja studenata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge osiguranja studenata za potrebe Poljoprivrednog fakulteta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Ukupna količina okvirnog sporazuma je definisana u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo,
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odjeljenje Bijeljina, Semberskih ratara bb, 76300
Bijeljina,
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odjeljenje Vlasenica, Svetosavska 87, 75440 Vlasenica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.4.2021. 10:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.4.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 Usluge osiguranja motornog vozila od autoodgovornosti

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge osiguranja motornog vozila od autoodgovornosti za potrebe Poljoprivrednog fakulteta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Ukupna količina okvirnog sporazuma je definisana u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.4.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.4.2021. 10:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1323-1-2-40-3-127/21
PODIJELI: