(aukcija) Nabavka usluga prevoza učenika u 2021. godini

Datum objave: 12.03.2021. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

764-1-2-3-3-4/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "BUŽIM" BUŽIM
IDB/JIB 4263244160005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sulejman Veladžić
Adresa Generala Izeta Nanića 35
Poštanski broj 77245 Bužim (bhp sa)
Općina/Grad Bužim
Telefon (037) 410-114
Faks (037) 410-114
Elektronska pošta os.buzim@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika za potrebe JU OŠ "Bužim" u 2021.godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika za potrebe JU OŠ "Bužim" u 2021.godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU OŠ "Bužim" ul.gen. Izeta nanića br.35,školska biblioteka
Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD je objavljena na Web:https://www.ejn.gov.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Bućevci do trgovine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Bućevci do trgovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19020,51

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim" -cCentralna škola

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Mrazovac-Prokop do Kuće Mušić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Mrazovac-Prokop do Kuće Mušić

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12030,77

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim"- Centralna škola

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Elkasova Rijeka do lipe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Elkasova Rijeka do lipe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10323,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim" Centralna škola

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Lubarda -Pašin brod - Ljubijankići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Lubarda -Pašin brod - Ljubijankići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14153,85

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim" Centralna škola

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Gornji Brigovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Gornji Brigovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12169,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim" Centralna škola

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Varoška Rijeka - Bezi - Vrhovska do bunara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Varoška Rijeka - Bezi - Vrhovska do bunara

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14730,51

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim" Centralna škola

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 10:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
764-1-2-3-3-4/21
PODIJELI: