(aukcija) Nabavka usluga redovnog održavanja vozila marke Hyundai i Toyota u garantnom roku

Datum objave: 07.04.2021. 16:16 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

770-7-2-74-3-76/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH
IDB/JIB 4200095780001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Senada Kerla
Adresa Mehmeda Spahe broj 1.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-600
Faks (033) 713-080
Elektronska pošta info@rak.ba
Internet adresa www.rak.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12820,50

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga redovnog održavanja vozila marke Hyundai i Toyota u garantnom roku

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga redovnog održavanja vozila marke Hyundai i Toyota u garantnom roku

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.04.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe br.1 ,71000 Sarajevo,
BiH
Datum i vrijeme 16.04.2021. 11:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Održavanje motornih vozila Hyundai Tucson

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
12000,00 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10256,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

20 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište servisera, definisano TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.04.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 11:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- Održavanje motornog vozila Toyota Avensis

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
3000,00 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2564,10

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

13 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište servisera, definisano TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.04.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 11:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
770-7-2-74-3-76/21
PODIJELI: