(dopuna i izmjena plana nabavki za 2021. godinu) Izvođenje radova na čišćenju vodozahvata na mHE Osanica, sanaciji rasvjete i ugradnji LED svjetiljki na brani Bogatići, sanaciji sistema automatske regulacije, upravljanja i nadzora MHE Sniježnica, sanaciji klizišta na lijevom boku brane Sniježnica, nabavka uglja, raznih hemikalija, lož ulja...

Datum objave: 05.04.2021. 15:03 / Izvor: Akta.ba, 01.04.2021.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 93. Statuta JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16- 38/2. od 29.03.2016.godine, Statuta o izmjeni i dopuni Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, broj: SD-18295/18-51/5 od 19.07.2018. godine, Statuta o izmjeni i dopuni Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, broj: SD-31793/20-66./2. od 07.12.2020.godine i člana 6. stav 5. Pravilnika o nabavkama JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, broj: N0-5155/15- 52/5.1. od 26.02.2015.godine, Pravilnika o dopuni Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: N0-16376/17-54У4. od 30.05.2017.godine, Pravilnika o izmjeni Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-11539/20-20.V/l od 29.04.2020.godine Uprava Društva na 87. sjednici održanoj dana 30.03.2021 .godine donosi:

 

ODLUKU

o usvajanju dopune i izmjene Plana nabavki za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

 

Član 1.

Usvaja se dopuna i izmjena Plana nabavki za 2021.godinu za Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, za djelatnost proizvodnje i djelatnost snabdijevanja, a prema tabelema koje su u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

 

ZA UPRAVU DRUŠTVA

Generalni direktor

Admir Andelija

 

PLAN

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
plan.pdf
PODIJELI: