(dopuna) (najava tendera za 2016.godinu) Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i usluge poboljšanja brzine prijenosa podataka

Datum objave: 29.08.2016. 08:28 / Izvor: Akta.ba, 23.08.2016.

PLAN NABAVKE ZA 2016. GODINU

JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj: 01-14-48-07/16

Sarajevo, 23.08.2016.godine

 

1. U Planu nabavki za 2016.godinu, u odjeljku „Robe", nakon rednog broja 1.10. dodaje se redni broj 1.11. koji glasi:

REDNI BROJ

PREDMET NABAVKE

ŠIRFA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANSIRANJA

NAPOMENE

ROBE

 

1.11.

Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa

39515000-5

1.200,00 KM

Direktni sporazum

Avgust 2016

Septembar 2016

Budžet Federacije BiH, Konto: 8213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. U Planu nabavki za 2016.godinu, u odjeljku „Usluge", nakon rednog broja 2.21. dodaje se redni broj 2.22. koji glasi:

USLUGE

 

 

 

 

 

 

 

2.22.

Nabavka usluga poboljšanja brzine prijenosa podataka (EDGE)

64212600-1

3.600,00 KM na godišnjem nivou

Direktni sporazum u

skladu sa uslugama iz Aneksa II dio A

Avgust 2016

Septembar 2016

Budžet Federacije BiH, Konto:613300

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izmjena Plana nabavki za 2016.godinu stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: