(dopuna plana javnih nabavki za 2016. godinu) Izvođenje radova na izgradnji montažnih natstrešnica, tekuće održavanje objekata, rekonstrukcija objekata MUP-a TK-a Lukavac i Banovići

Datum objave: 26.09.2016. 15:33 / Izvor: Akta.ba, 26.09.2016.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

TUZLA

Broj: 08-03-14.2-2-197/16 -4

Datum: 26. 09. 2016. godine

PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

 

REDNI BROJ

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A

PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA PDV-OM

VRSTA POSTUPKA

IZVOR FINANSIRA- NJA

1

Nabavka lož ulja

09100000-0

25.641,03

30.000,00

KONKURENTSK ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

2

Nabavka uglja za loženje

09100000-0

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

3

Uniforme za JRM, Jedinicu za specijalne namjene i dr.

35800000-2

393.162,39

460.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

4

Kancelarijski potrošni materijal

30192000-1

111.111,11

130.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

5

Štampani materijal

22000000-0

94.017,09

110.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

6

Toneri za laserske štampače, kopir aparate i tinte

30125110-5

59.829,06

70.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

7

Auto gume

34300000-0

47.008,55

55.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

8

Hemikalije za kriminalističko tehničko vještačenje

33600000-6

25.641,03

30.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

9

Municija

35300000-7

47.008,55

55.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

10

Materijal za javni red i sigurnost

35100000-5

40.229,06

47.068,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

11

Materijal za održavanje čistoće

39800000-0

29.914,53

35.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

12

Radna i zaštitna oprema

18100000-0

15.384,62

18.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

13

Baterijski ulošci

31440000-2

12.820,51

15.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

14

Suzavac sprejevi

35200000-6

12.820,51

15.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

15

Hrana za službene pse

15710000-8

12.820,51

15.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

16

Nabavka službenih obilježja

39500000-7

5.128,21

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

17

Oprema za službene pse

35200000-6

4.273,50

5.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

18

Sanitetski kompleti za prvu pomoć

33100000-1

4.273,50

5.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

19

Madraci za pritvorske jedinice

39100000-3

2.393,16

2.800,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

20

Epruvete za krv i urin

33100000-1

854,70

1.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

21

Gorivo

09100000-0

538.461,54

630.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

22

Motorna ulja i maziva

09200000-1

21.367,52

25.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

23

Rezervni dijelovi za vozila

34300000-0

170.940,17

200.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

24

Materijal za tekuće održavanje objekata i opreme

44190000-8

76.923,08

90.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

25

Dijelovi, pribor i potrepštine za kompjutere

30237000-9

51.282,05

60.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

26

Ručni satovi

18521000-7

12.820,51

15.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

27

Topli napitci i bezalkoholna pića

15980000-1

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

28

Stručna literatura za UP

22100000-1

2.564,10

3.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

29

Stacionarni radarski sistem

34932000-9

1.623.931,62

1.900.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

30

Terenska transportna vozila

34100000-8

282.051,28

330.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

31

Kancelarijski namještaj

39100000-3

84.444,44

98.800,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

32

Informatička oprema (kompjuteri, printeri i dr.)

30200000-1

116.239,32

136.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

33

Ručni radari

34900000-6

85.470,09

100.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

34

Nabavka i ugradnja klimatizacijskog sistema

42500000-1

85.470,09

100.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

35

Motocikli sa pratećom opremom

34400000-1

85.470,09

100.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

36

Radio oprema i ostalo (radio stanice)

32344230-7

80.546,49

94.239,39

OTVORENI POSTJPAK

Budžet TK-a 17010001

 

 

37

Pištolji 9 mm i okviri za municiju

35321100-1

51.282,05

60.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

38

Hemijske granate

35200000-6

51.282,05

60.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

39

Oprema za video nadzor objekata MUP PU/PS

32300000-6

42.735,04

50.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

40

Stereo mikroskop sa osvjetljenjem

38500000-0

21.367,52

25.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

41

Opšti neseseri za vršenje uviđaja, KDZ i bezbjedan prenos i transport NUS-a

35200000-6

17.350,63

20.300,24

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

42

Digitalni foto aparati

38600000-1

17.094,02

20.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

43

Aparat za auto dijagnostiku

43800000-1

10.256,41

12.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

44

Auto dizalica 3,5 t

34300000-0

6.837,61

8.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

45

Vodeni tank za balistička vještačenja

35200000-6

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

46

Timski nosivi sprejevi za kontrolu nemira punjivi

35100000-5

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

47

Oprema za osvjetljavanje lica mjesta

31500000-1

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

48

Vatrogasni aparati

35100000-5

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

49

Video projektori, LED TV-i

38600000-1

5.726,50

6.700,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

50

UPS sistem RACK izvedba

30237280-5

5.128,21

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

51

Sigurnosni ormari, sefovi i aktovke

44421000-7

5.128,21

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

52

Sistem zaštite od požara

31625000-3

5.128,21

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

53

Profesionalni uništavač dokumenata

35113000-9

5.128,21

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

54

Vrata sa kontrolom pristupa

44421000-7

5.128,21

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

55

Potopna muljna pumpa

31600000-2

5.128,21

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

56

Protuprovalni alarmni sistem

31625000-3

5.128,21

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

57

Aparat za kafu

39711310-5

5.128,21

6.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

58

Megafoni

32300000-6

4.273,50

5.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

59

Detektor metala

35100000-5

2.564,10

3.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

60

Usisivači jači

43800000-1

1.538,46

1.800,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

61

Aparat za varenje C02

42600000-2

1.282,05

1.500,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

62

Metalne police - zbirke kriminalističkih tragova

35200000-6

1.282,05

1.500,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

63

Navigacioni uređaj

34900000-6

1.025,64

1.200,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

 

ROBE ukupno

 

4.575.134,73

5.352.907,63

 

 

64

Usluge tehničkog pregleda vozila

71631200-2

12.820,51

15.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

65

Prevoz ogrjeva

60000000-8

2.136,75

2.500,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

66

Usluge servisiranja, kalibracije, verifikacije radara i etilometara

50400000-9

38.461,54

45.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

67

Usluge servisiranja kopir aparata i printera

50300000-8

11.965,81

14.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

68

Popravak vozila u specijaliziranom VW servisu

50100000-6

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

69

Popravak vozila u specijaliziranom Škoda servisu

50100000-6

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

70

Popravak vozila u specijaliziranom servisu za terenska vozila

50100000-6

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

71

Vulkanizerske usluge

50100000-6

3.418,80

4.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

72

Usluge deratizacije i dezinsekcije

85142300-9

2.991,45

3.500,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

73

Usluge instalacije opreme po sigurnosnim standardima

45300000-0

2.991,45

3.500,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

 
 

 

74

Usluge servisiranja i redovnog održavanja vatrogasnih aparata

50400000-9

2.991,45

3.500,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

75

Usluge mašinskog pranja

85142300-9

2.564,10

3.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

76

Osiguranje imovine i lica

66515200-5

128.205,13

150.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

77

Usluge izrade fotografija

79900000-3

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

78

Usluge izrade planskih dokumenata protupožarne zaštite

71300000-1

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

79

Usluge prevođenja pismena i simultanog prevođenja

79530000-8

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

80

Usluga uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole

79200000-6

5.982,91

7.000,00

DIREKTNI SPORAZUM

Budžet TK-a 17010001

81

Licencirani softveri - programi, anti virusni softveri, i drugi licencirani alati

48000000-8

25.641,03

30.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

82

Usluge izrade projektne dokumentacije

71242000-6

12.820,51

15.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

83

Usluge nadzora nad izvođenjem građevinskih radova

71247000-1

10.256,41

12.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

 

USLUGE ukupno

 

299.145,30

350.000,00

 

 

84

Radovi na tekućem održavanju objekata

45200000-9

170.940,17

200.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

85

Izgradnja montažnih natstrešnica

45200000-9

34.188,03

40.000,00

KONKURENTSKI ZAHTJEV

Budžet TK-a 17010001

86

Rekonstrukcija objekata MUP-a TK-a Lukavac i Banovići

45200000-9

256.410,26

300.000,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

87

Rekonstrukcija zgrade MUP-a TK-a

45200000-9

196.558,97

229.974,00

OTVORENI POSTUPAK

Budžet TK-a 17010001

 

RADOVI ukupno

 

658.097,44

769.974,00

 

 

 

UKUPNO (ROBE, USLUGE I RADOVI)

 

5.532.377,46

6.472.881,63

 

 

 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: