(dopuna Plana nabavki za 2016. godinu) Nabavka usluga održavanja motornog vozila ŠKODA OCTAVIA STYLE 2.0 TDI

Datum objave: 20.09.2016. 13:31 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovina/TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Broj: 12/1-23-3798/16

Tuzla, 16.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/00, 03/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) ministar Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona d o n o s i:

 

ODLUKA O DOPUNI PLANA NABAVKI

MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE TK za 2016. odinu

 

Mijenja se PLAN NABAVKI MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA i ZAŠTITE OKOLICE TK za 2016. godinu, broj: 12/1 -23-3798/16 od 05.02.2016. godine na način da se u Tabeli iza broj 15. dodaje novi broj 16. kako slijedi:

 

R.br.

Predmet

nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena

vrijednost

(KM)

Vrsta

postupka

Okvirni

datum

pokretanja

postupka

Okvirni

datum

zaključenja

Ugovora

Izvor

finansira

nja

16.

Usluge održavanja motornog vozila ŠKODA OCTAVIA STYLE 2.0 TDI

50112200-5

216

Direktni

sporazum

Septembar

2016

Oktobar

2016

613700

 

MINISTAR

Hasan Fehratović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: