(dopuna privremenog plana nabavki za 2021. godinu) Izvođenje radova na sanaciji javne rasvjete u naselju Mahala, ulice Odred Plana i Novo Naselje i dijelu regionalne ceste R444

Datum objave: 12.04.2021. 11:37 / Izvor: Akta.ba, 06.04.2021.

 

Općina Breza

 

Broj: 01/2-04-426-4/21

Breza,  06.04.2021. godine       

 

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37.Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021.godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021.godine), Općinski načelnik, donosi: 

                                                               

ODLUKU

o  dopuni  Privremenog plana  javnih nabavki Općine Breza za 2021. Godinu

 

Član 1.

         U Privremenom planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-426/21 od 19.02.2021.godine, Izmjeni i dopuni Privremenog plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-426-2/21 od 02.03.2021.godine i dopuni Privremenog plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu broj: 01/2-04-426-3/21 od 19.03.2021.godine, u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se  redni broj 2, dio III za nabavku radova  i glasi :

 

 

RB

Predmet

nabavke

Procijenjena

vrijednost

KM

(bez PDV-a)

CPV kod

Vrsta

postupka

Planirani kvartal pokretanja postupka

Planirani kvartal zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma

Izvor finansiranja

(navesti ekonomski kod u budžetu)

Služba nadležna za predmet nabavke (pokretanje i realizaciju Ugovora)

III

RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

2

Sanacija javne rasvjete u naselju Mahala, ulice Odred Plana i Novo Naselje i dijelu regionalne ceste R444

 

8.120,00

 

31500000-1

Konkurentski zahtjev

II kvartal

II kvartal

Budžet Općine Breza: 4.060,00KM

Mještani MZ Mahala:

4.060,00KM

ekonomski kod:                613710 i 613726

Služba za privredu

 

Član 2.

Ova Odluka stupa  na snagu danom donošenja, smatra se sastavnim dijelom Privremenog plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu i  objavit će se na službenoj web stranici Općine Breza: www.breza.gov.ba.      

 

Predlagač:    Služba za privredu,  Salih Hasanspahić

Obrađivač:   Jasmina Došlić

         

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: