(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji dionice Lekenik – čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb – Sisak

Datum objave: 23.04.2021. 09:01 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.04.2021.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na autocestama, cestama

2021/S 079-199793

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 046-114637)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 57500462912
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marin Lozančić
E-pošta: marin.lozancic@hac.hr
Telefon: +385 14694689
Telefaks: +385 14694473
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hac.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Izgradnja dionice Lekenik–čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb–Sisak

 

Referentni broj: J58/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

 

Izgradnja dionice Lekenik–čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb–Sisak.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

20/04/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 046-114637

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.6

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:

Umjesto:

Datum: 23/08/2021

Lokalno vrijeme: 00:00

Glasi:

Datum: 30/08/2021

Lokalno vrijeme: 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 26/04/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi:

Datum: 03/05/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 26/04/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi:

Datum: 03/05/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: