(HR) (izmjena) Izvođenje radova na nadogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac - Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac

Datum objave: 28.04.2021. 11:05 / Izvor: Official Journal of the European Union, 28.04.2021.


Hrvatska-Pakrac: Objekti za obradu otpadnih voda

2021/S 082-212627

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 058-147641)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: VODE LIPIK d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 22292251967
Poštanska adresa: Aleja kestenova 35
Mjesto: Pakrac
NUTS kod: HR023 Požeško-slavonska županija
Poštanski broj: 34550
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sandra Bencištadler
E-pošta: vode-lipik@vode-lipik.hr
Telefon: +385 34211140
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vode-lipik.hr
Adresa profila kupca: www.vode-lipik.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac

Referentni broj: MV-04/2018

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45232421 Objekti za obradu otpadnih voda

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je „nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac“ u svemu

Prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga).

Radovi unutar ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) dobivanja odobrenja i dozvola, (3) izgradnje postrojenja, uključivo dobava i ugradnja opreme i instaliranje NUS (4) puštanja postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te (7) uklanjanja skrivenih nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke, u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

23/04/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 058-147641

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 26/04/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Glasi:

Datum: 04/05/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 26/04/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Glasi:

Datum: 04/05/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: