(HR) (izmjena) Izvođenje radova na pristupnoj cesti luci Polačište

Datum objave: 19.03.2021. 09:27 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.03.2021.

Hrvatska-Dubrovnik: Nadzor građevinskih radova

2021/S 055-139305

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 015-032679)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Županijska uprava za ceste Dubrovnik
Nacionalni registracijski broj: 51842375312
Poštanska adresa: Vladimira Nazora 8
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Miroslav Erhardt
E-pošta: miroslav.erhardt@zuc-dubrovnik.hr
Telefon: +385 20422333
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.zuc-dubrovnik.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na pristupnoj cesti luci Polačište

 

Referentni broj: 02-21-VV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71247000 Nadzor građevinskih radova

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet ove nabave su usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na pristupnoj cesti luci Polačište.

Predmet nabave je podijeljen u dvije grupe te obuhvaća:

Grupu 1 Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na pristupnoj cesti luci Polačište,

Grupu 2 Usluga arheološkog nadzora nad izvođenjem radova na pristupnoj cesti luci Polačište.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

16/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 015-032679

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 26/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 30/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 26/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 30/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: