(HR) (izmjena) Izvođenje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Datum objave: 26.03.2021. 09:39 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.03.2021.

Hrvatska-Rijeka: Radovi na održavanju cesta

2021/S 060-148792

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 045-109504)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije
Nacionalni registracijski broj: 97967544201
Poštanska adresa: Nikole Tesle 9/X
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ines Bistričić
E-pošta: nabava@zuc.hr
Telefon: +385 51323583
Telefaks: +385 51211149
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zuc.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine

 

Referentni broj: 0-1.1.-21-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233141 Radovi na održavanju cesta
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 045-109504

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kriterij troška:
Umjesto:

 

Da

 

Glasi:

 

Ne

 

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kriterij je cijena
Umjesto:

 

Ne

 

Glasi:

 

Da

 

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis
Umjesto:

 

Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Zimska služba“ najviše se može dobiti 10 bodova.

 

Glasi:

 

Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Zimska služba“ najviše se može dobiti 10 bodova – DON točka 6.5. A

 

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta ponder / Opis
Umjesto:

 

DON točka 6.5. A

 

Glasi:

 

10 bodova (10 %)

 

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kriterij trošak / cijena
Umjesto:

 

Trošak

 

Glasi:

 

Cijena

 

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trošak tekst - opis
Umjesto:

 

Maksimalan broj bodova dobiva prihvatljiva ponuda s najnižom ponuđenom cijenom. Vrednovanjem financijskog dijela ponude najviše se može dobiti 90 bodova.

Glas

Cijena

 

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: