(HR) (izmjena) Nabavka CT uređaja za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj s isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji

Izvor: Official Journal of the European Union, 27.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: CT skeneri

2014/S 101-176131

Ministarstvo zdravlja, 88362248492, Ksaver 200a, Samostalni sektor za javnu nabavu, Na pažnju (osoba za kontakt): Vesna Martek Radonić, Zagreb10000, HRVATSKA. Telefon: +385 14596155. Telefaks: +385 14607574. E-pošta: vesna.martek-radonic@miz.hr

(Dodatku Službenom listu Europske unije, 20.2.2014, 2014/S 36-058730)

Predmet:
CPV:33115100

CT skeneri

Umjesto:

III.2.1) Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

3.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

III.2.3) Tehnička sposobnost

—.

—.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

2.4.2014 (13:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

2.4.2014 (13:00)

Glasi:

III.2.1) Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

3.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

III.2.3) Tehnička sposobnost

4.3.4. Ponuditelj mora dokazati da je medicinski proizvod na tržištu sukladno članku 32. i 46. Zakona o medicinskim proizvodima („Narodne novine” broj 76/2013) i da je označen oznakom „CE”, a kao dokaz u ponudi prilaže (EC) Izjavu o sukladnosti koju za ponuđeni proizvod daje proizvođač, kao i CE Certifikat potvrđen od nadležnog tijela za proizvod koji se nudi.

4.3.5. Ponuditelj mora u ponudi dati Izjavu o ovlaštenom servisu u Republici Hrvatskoj, uz koju moraju biti priloženi certifikati o osposobljenosti servisera za ponuđenu robu po ovom nadmetanju.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

27.6.2014 (13:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

27.6.2014 (13:00)

 

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: