(HR) (izmjena) Nabavka električne energije

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.06.2014.

Hrvatska-Zagreb: Električna energija

2014/S 107-189026

HP-Hrvatska pošta d.d., 87311810356, Jurišićeva 13, Ured za javnu nabavu, Na pažnju (osoba za kontakt): Sonja Lucić, Zagreb10000, HRVATSKA. Telefon: +385 14806018. Telefaks: +385 14981295. E-pošta: info.javnanabava@posta.hr

(Dodatku Službenom listu Europske unije, 16.4.2014, 2014/S 75-130528)

Predmet:
CPV:09310000

Električna energija

Umjesto: 

III.2.3) Tehnička sposobnost

Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

Popis ugovora o isporuci robe iste ili slične predmetu nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Minimalna razina sposobnosti:

Ponuditelj mora dostaviti dokaz o urednom izvršenju jednog ugovora o opskrbi električnom energijom ili sličnog predmetu nabave, s ugovorenim iznosom ugovora od najmanje 7.700.000,00 kn bez PDV.

Ponuditelj mora dokazati da je iz ugovora navedenog/ih u popisu ugovora, najmanje 20 % od ukupne količine isporučene električne energije proizvedeno iz obnovljivih izvora energije; ponuditelj navedeni uvjet dokazuje dostavom jamstva o podrijetlu električne energije, odnosno dokumenta izdanog od strane certifikacijskog tijela ili drugog neovisnog tijela, kojim se potvrđuje da je najmanje 4.014.848,00 kWh isporučene električne energije proizvedeno iz obnovljivih izvora energije.

Naručitelj zadržava pravo provjere dostavljenih popisa i potvrda drugih ugovornih strana o urednom izvršenju ugovora.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

9.6.2014 (14:00)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

9.6.2014 (14:00)

Glasi: 

III.2.3) Tehnička sposobnost

Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

Popis ugovora o isporuci robe iste ili slične predmetu nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Minimalna razina sposobnosti:

Ponuditelj mora dostaviti dokaz o urednom izvršenju jednog ugovora o opskrbi električnom energijom ili sličnog predmetu nabave, s ugovorenim iznosom ugovora od najmanje 7 700 000 HRK bez PDV-a.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

23.6.2014 (14:00)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

23.6.2014 (14:00)

 

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: