(HR) (izmjena) Nabavka električne energije

Datum objave: 30.03.2021. 09:36 / Izvor: Official Journal of the European Union, 30.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Električna energija

2021/S 062-157176

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 041-102124)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska Lutrija d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 27905228158
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 72
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@lutrija.hr
Telefon: +385 16164757
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.lutrija.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Opskrba električnom energijom

 

Referentni broj: 07/2021 VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000 Električna energija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 041-102124

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 01/04/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 15/04/2021
Lokalno vrijeme: 14:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 01/04/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 15/04/2021
Lokalno vrijeme: 14:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: