(HR) (izmjena) Nabavka energetske obnove sustava javne rasvjete

Datum objave: 11.06.2021. 09:43 / Izvor: Official Journal of the European Union, 11.06.2021.

Hrvatska-Marina: Rasvjetni sustavi

2021/S 112-292678

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 031-076747)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Općina Marina
Nacionalni registracijski broj: 84238675791
Poštanska adresa: Ante Rudana 47
Mjesto: Marina
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21222
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nedjeljko Kegalj
E-pošta: tajnica@marina.hr
Telefon: +385 21889088
Telefaks: +385 21796541
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.marina.hr
Adresa profila kupca: www.marina.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Energetska obnova sustava javne rasvjete

 

Referentni broj: VN-1/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

31527260 Rasvjetni sustavi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Energetska obnova sustava javne rasvjete općine Marina.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

07/06/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 031-076747

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 12/05/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi:

Datum: 18/06/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 12/05/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi:

Datum: 18/06/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: