(HR) (izmjena) Nabavka komunalne opreme za održavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje JIVU Moslavina d.o.o. u okviru EU sufinanciranog projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina

Datum objave: 29.03.2021. 10:47 / Izvor: Official Journal of the European Union, 29.03.2021.
  •  

Hrvatska-Kutina: Radna vozila

2021/S 061-155800

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 042-105961)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Školska ulica 4
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Komercijala
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje JIVU Moslavina d.o.o. u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

 

Referentni broj: 1/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
42415200 Radna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Grupa 2 – Gospodarska vozila (Kombinirani bager-rovokopač sa dodacima, Poluteretno vozilo za prijevoz opreme i ljudi, Terensko vozilo za obilazak zdenaca i uzimanje uzoraka za analizu vode (tipa pick up, pogon 4x4),Traktor, 100 PS, s pomoćnim sjedalom, prikolicom 2,5-3 tone, malčerom i kosom, Poluteretno vozilo za prijevoz opreme i ljudi, Teretno vozilo (kamion) nosivosti 8-10 tona,

Grupa 3 – Informatička oprema (Osobna računala,Prijenosna računala,Monitor, Server,

Neprekidno napajanje, Pisači).

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 042-105961

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: VI.3
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:
Umjesto:
Glasi:

 

Izvršena I. izmjena DON-a (Obrazac 3 Grupe 2 – gospodarska vozila). Izmjene su označene crvenom bojom.

 

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: