(HR) (izmjena) Nabavka materijala za kateterizaciju, drenažu, punkciju, biopsiju, infuziju, davanje lijekova i citostatika

Datum objave: 30.09.2016. 09:52 / Izvor: Official Journal of the European Union, 30.09.2016.

Hrvatska-Rijeka: Kateteri

2016/S 189-339016

Klinički bolnički centar Rijeka, 40237608715, Krešimirova 42, Služba za poslove nabave, Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Majić, dipl. oec., Rijeka 51000, Hrvatska. Telefon: +385 51658816. Telefaks: +385 51214216. E-pošta: nabava-ivanm@kbc-rijeka.hr

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 13.8.2016, 2016/S 156-283497)

Predmet:
CPV:33141200, 33141600, 33141323, 33194120, 33141624

Kateteri

Posude i vrećice za skupljanje, drenažu i oprema

Igle za biopsiju

Potrepštine za infuziju

Kompleti za davanje lijekova

Umjesto: 

Grupa br: 126 Naziv grupe: Grupa 126:

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 21 225 HRK.

Grupa br: 147 Naziv grupe: Grupa 147:

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 24 375 HRK.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

5.10.2016 (9:30)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

5.10.2016 (9:30)

Glasi: 

Grupa br: 126 Naziv grupe: Grupa 126:

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 45 600 HRK.

Grupa br: 147 Naziv grupe: Grupa 147:

—.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

12.10.2016 (9:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda:

12.10.2016 (9:00)

 

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: