(HR) (izmjena) Nabavka opreme za opremanje Paviljona 2 i Paviljona 3 Studentskog doma Pula

Datum objave: 23.04.2021. 09:21 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.04.2021.

Hrvatska-Pula: Razni namještaj i oprema

2021/S 079-201651

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 042-104509)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Nacionalni registracijski broj: 61738073226
Poštanska adresa: Zagrebačka 30
Mjesto: Pula
NUTS kod: HR036 Istarska županija
Poštanski broj: 52100
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nensi Margetić
E-pošta: nmargetic@unipu.hr
Telefon: +385 52377516
Telefaks: +385 52216416
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.unipu.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Opremanje Paviljona „2“ i Paviljona „3“ Studentskog doma Pula

 

Referentni broj: 06-2020-VV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

39150000 Razni namještaj i oprema

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Opremanje Paviljona „2“ i Paviljona „3“ Studentskog doma Pula.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

20/04/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 042-104509

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: VI.3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:

Umjesto:

 

Naručitelj je 9.4.2021. u EOJN-u RZ objavio odgovore na upite gospodarskih subjekata i ispravak Troškovnika.

Slijedom navedenog rok za dostavu ponuda određuje se za 23.4.2021. u 12:00 sati.

 

Glasi:

 

Naručitelj je 20.4.2021. u EOJN-u RZ objavio odgovore na upite gospodarskih subjekata i ispravak Troškovnika.

Slijedom navedenog rok za dostavu ponuda određuje se za 3.5.2021. u 12:00 sati.

 

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 23/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 03/05/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 23/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 03/05/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: