(HR) (izmjena) Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Datum objave: 09.04.2021. 09:32 / Izvor: Official Journal of the European Union, 09.04.2021.

Hrvatska-Zagreb: Razni prehrambeni proizvodi i osušeni proizvodi

2021/S 069-175481

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 028-068680)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Nacionalni registracijski broj: 84924656517
Poštanska adresa: Vinogradska cesta 29
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska

Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Loreta Zdrilić, mag. oec. i Lidija Kanić, dipl. oec.
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefon: +385 13787973
Telefaks: +385 13768270
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.kbcsm.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Prehrambeni proizvodi za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Referentni broj: 133/2020

II.1.2)Glavna CPV oznaka

15890000 Razni prehrambeni proizvodi i osušeni proizvodi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Prehrambeni proizvodi za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

06/04/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 028-068680

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 12/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 19/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 12/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 19/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: