(HR) (izmjena) Nabavka regulatora tlaka plina niskotlačni DN 25 - navojni; uz plinomjer G-4 I G-6

Datum objave: 19.04.2021. 09:11 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.04.2021.

Hrvatska-Zagreb: Oprema za mjerenje tlaka

2021/S 075-191786

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 235-579718)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Regulatori tlaka plina niskotlačni DN 25 – navojni; uz plinomjer G-4 I G-6

 

Referentni broj: 2020-2916

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38423000 Oprema za mjerenje tlaka

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: Regulatori tlaka plina niskotlačni DN 25 – navojni; uz plinomjer G-4 I G-6.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

14/04/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 235-579718

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 19/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:30

Glasi:

Datum: 28/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:30

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 19/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:30

Glasi:

Datum: 28/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:30

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: