(HR) (izmjena) Nabavka sitne i srednje znanstvene opreme i vaga

Datum objave: 02.04.2021. 10:05 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.04.2021.

Hrvatska-Zagreb: Razne medicinske naprave i proizvodi

2021/S 065-165212

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 047-117568)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za med. istraživ. i medicinu rada
Nacionalni registracijski broj: 30285469659
Poštanska adresa: Ksaverska cesta 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Spomenka Stankić
E-pošta: sstankic@imi.hr
Telefon: +385 14682504
Telefaks: +385 14673303
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.imi.hr
Adresa profila kupca: www.imi.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Sitna i srednja znanstvena oprema i vage - odvojena nabava za grupu 2 Priprema uzoraka

 

Referentni broj: JN-OP-VV-02/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33190000 Razne medicinske naprave i proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Priprema uzoraka 2; provodi se kao odvojena nabava za Grupu 2,a u okviru postupka Srednje i sitne zanstvene opreme i vaga

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 047-117568

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 06/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 13/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 06/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 13/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: