(HR) (izmjena) Nabavka specijalnih vozila za sakupljanje otpada volumena spremnika 10 m3, max. ukupne mase 12 t putem financijskog leasinga

Izvor: Official Journal of the European Union, 10.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Motorna vozila za posebne namjene

2014/S 090-156471

Grad Zagreb, 61817894937, Trg Stjepana Radića 1, Središnje tijelo za javnu nabavu, Zagreb10000, HRVATSKA. E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

(Dodatku Službenom listu Europske unije, 5.4.2014, 2014/S 68-116240)

Predmet:
CPV:34144000

Motorna vozila za posebne namjene

Umjesto:

III.2.3) Tehnička sposobnost

Za nadogradnju uz ponudu obvezno se dostavlja potvrda o sukladnosti s normom EN 1501-1 ili „jednakovrijedna” te skica šasije. Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

III.1.4) Ostali posebni uvjeti

—.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

16.5.2014 (10:30)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

16.5.2014 (10:30)

Glasi:

III.2.3) Tehnička sposobnost

Za nadogradnju ponuđenog vozila uz ponudu obavezno dostaviti potvrdu o sukladnosti, certifikat ili svjedodžbu o sukladnosti ili jednakovrijedan dokaz, sa normama EN 1501-1 i EN ISO 12100-1&2 i Direktivom 2006/42/CE (normama se definira skup sigurnosnih propisa zaštite na radu koje mora zadovoljiti ponuđena nadogradnja.), a za sustav za identifikaciju posuda priložiti potvrdu, uvjerenje ili certifikat o sukladnosti ili jednakovrijedan dokaz zadovoljavanja norme ISO/IEC 15408:2005, koji jamči da je softver-aplikacija za obradu podataka, ispitan i da jamči sigurnost podataka u cijelom sustavu, potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

III.1.4) Ostali posebni uvjeti

Naručitelj prije donošenja konačne odluke o odabiru zadržava pravo pozvati ponuditelje da prezentiraju nuđeni predmet nabave (u roku od 10 dana od upućenog zahtjeva) u slučaju nejasnoća koje se ne mogu (otkloniti) razriješiti iz priložene tehničke dokumentacije.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

26.5.2014 (10:30)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

26.5.2014 (10:30)

 

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: