(HR) (izmjena) Nabavka specijalnih vozila za sakupljanje otpada volumena spremnika 16 m3, s mogućnošću pranja posuda za otpad, putem financijskog leasinga

Izvor: Official Journal of the European Union, 10.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Motorna vozila za posebne namjene

2014/S 090-156517

Grad Zagreb, 61817894937, Trg Stjepana Radića 1, Središnje tijelo za javnu nabavu, Zagreb10000, HRVATSKA. E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

(Dodatku Službenom listu Europske unije, 5.4.2014, 2014/S 68-116231)

Predmet:
CPV:34144000

Motorna vozila za posebne namjene

Umjesto:

III.2.3) Tehnička sposobnost

Za nadogradnju uz ponudu obvezno se dostavlja potvrda o sukladnosti s normom EN 1501-1 ili „jednakovrijedna”, te skica šasije. Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

III.2.3) Tehnička sposobnost

—.

—.

—.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

15.5.2014 (11:15)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

15.5.2014 (11:15)

Glasi:

III.2.3) Tehnička sposobnost

Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje. Za nadogradnju ponuđenog vozila uz ponudu obavezno dostaviti potvrdu o sukladnosti, certifikat ili svjedodžbu o sukladnosti ili jednakovrijedan dokaz, s normama EN 1501-1 i EN ISO 12100-1&2 i Direktivom 2006/42/CE (normama se definira skup sigurnosnih propisa zaštite na radu koje mora zadovoljiti ponuđena nadogradnja.), a za sustav za identifikaciju posuda priložiti potvrdu, uvjerenje ili certifikat o sukladnosti ili jednakovrijedan dokaz zadovoljavanja norme ISO/IEC 15408:2005, koji jamči da je softver-aplikacija za obradu podataka ispitan i da jamči sigurnost podataka u cijelom sustavu.

III.2.3) Tehnička sposobnost

a) Ponuditelj je dužan dostaviti izjavu proizvođača, zastupnika u Republici Hrvatskoj, uvoznika za Republiku Hrvatsku ili distributera u Republici Hrvatskoj za nuđeni predmet nabave (podvozje, za nadogradnju spec. vozila i sustav za identifikaciju posuda) u kojoj se navodi da je ponuditelj ovlašten nuditi predmet nabave;

b) ponuditelj je dužan dostaviti izjavu ili izjave proizvođača podvozja, nadogradnje i sustava za identifikaciju o ovlaštenom servisu ili potvrdu o osiguranom mobilnom servisu na području Grada Zagreb ili Zagrebačke županije.

Članovi zajednice ponuditelja zajednički (kumulativno) dokazuju sposobnost iz točke 3.5.

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

29.5.2014 (10:30)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

29.5.2014 (10:30)

 

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: