(HR) (izmjena) Nabavka tekućeg kromatografa s dvojnim spektrometrom masa (LC-MS-MS)

Datum objave: 02.04.2021. 10:07 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.04.2021.

Hrvatska-Zagreb: Kromatografi

2021/S 065-165241

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 051-127974)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova
Nacionalni registracijski broj: 36162371878
Poštanska adresa: Ilica 335
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ljubica Bogić
E-pošta: ljbogic@mup.hr
Telefon: +385 13788901
Telefaks: +385 13788826
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mup.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Tekućinski kromatograf s dvojnim spektrometrom masa (LC-MS-MS)

 

Referentni broj: 28/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38432200 Kromatografi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Tekućinski kromatograf s dvojnim spektrometrom masa (LC-MS/MS).

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 051-127974

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 13/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 07/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 13/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 07/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: