(HR) (izmjena) Nabavka uređaja za visinska meteorološka mjerenja

Datum objave: 11.02.2020. 09:43 / Izvor: Official Journal of the European Union, 11.02.2020.

Hrvatska-Zagreb: Meteorološki instrumenti

2020/S 029-067194

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 002-001202)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Državni hidrometeorološki zavod
Nacionalni registracijski broj: 74660437164
Poštanska adresa: Grič 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za plan, analizu, financijske kontrole i nabavu
E-pošta: nabava-metmonic@cirus.dhz.hr
Telefon: +385 14565604
Telefaks: +385 14851901

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.meteo.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Uređaji za visinska meteorološka mjerenja

Referentni broj: 10-2019-MM-07

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38120000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava uređaja za visinska meteorološka mjerenja

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

07/02/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 002-001202

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: VI.3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:

Umjesto: 

Izmjene Dokumentacije o nabavi, Tehničkih specifikacija i Kriterija za odabir ponude za grupu 1 predmeta nabave.

Glasi: 

Izmjene Dokumentacije o nabavi, Tehničkih specifikacija i Kriterija za odabir ponude za grupu 1 predmeta nabave (7.2.2020.).

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [1] (4)

Umjesto: 

Produženo trajanje jamstvenog roka (PJR).

Glasi: 

Površina antena (PA)

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [1] (5)

Umjesto: 

Glasi: 

Produženo trajanje jamstvenog roka (PJR).

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta ponder / Opis [1]

Umjesto: 

15 %

Glasi: 

10 %

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta ponder / Opis [1] (3)

Umjesto: 

15 %

Glasi: 

5 %

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta ponder / Opis [1] (4)

Umjesto: 

25 %

Glasi: 

15 %

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta ponder / Opis [1] (5)

Umjesto: 

Glasi: 

25 %

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 13/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 19/02/2020

Lokalno vrijeme: 11:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 13/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 19/02/2020

Lokalno vrijeme: 11:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: