(HR) (izmjena) Nabavka uređaja za visinska meteorološka mjerenja

Datum objave: 19.02.2020. 09:38 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.02.2020.

Hrvatska-Zagreb: Meteorološki instrumenti

2020/S 035-082772

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 002-001202)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Državni hidrometeorološki zavod
Nacionalni registracijski broj: 74660437164
Poštanska adresa: Grič 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za plan, analizu, financijske kontrole i nabavu
E-pošta: nabava-metmonic@cirus.dhz.hr
Telefon: +385 14565604
Telefaks: +385 14851901

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.meteo.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Uređaji za visinska meteorološka mjerenja

 

Referentni broj: 10-2019-MM-07
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38120000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je nabava uređaja za visinska meteorološka mjerenja.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/02/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 002-001202

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: VI.3
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:
Umjesto:

 

Izmjene Dokumentacije o nabavi, Tehničkih specifikacija i Kriterija za odabir ponude za grupu 1 predmeta nabave (7.2.2020.)

 

Glasi:

 

Izmjene Dokumentacije o nabavi.

 

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 19/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 27/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 19/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 27/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: