(HR) (izmjena) Nabavka usluga izrade idejne tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za transport vode na Platak, a sve u funkciji vodoopskrbe S.R.C. Platak

Izvor: Official Journal of the European Union, 06.06.2014.

Hrvatska-Rijeka: Usluge tehničkog projektiranja

2014/S 108-190839

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka, 80805858278, Dolac 14, Odjel postupaka javne nabave, Na pažnju (osoba za kontakt): Jelena Gardović Rugaš, oec., Rijeka51000, HRVATSKA. Telefon: +385 51353846. Telefaks: +385 51353849. E-pošta: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr

(Dodatku Službenom listu Europske unije, 10.5.2014, 2014/S 90-158109)

Predmet:
CPV:71320000

Usluge tehničkog projektiranja

Umjesto: 

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

17.6.2014 (12:00)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

17.6.2014 (12:00)

Glasi: 

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

23.6.2014 (12:00)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

23.6.2014 (12:00)

 

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: