(HR) (izmjena) Nabavka usluga nadzora nad radovima za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik

Datum objave: 17.11.2021. 10:12 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.11.2021.

Hrvatska-Dubrovnik: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2021/S 223-588212

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 132-352196)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 00862047577
Poštanska adresa: V. Nazora 19
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikša Bušlje
E-pošta: niksa.buslje@vodovod-dubrovnik.hr
Telefon: +385 20642087
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vodovod-dubrovnik.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

UPRAVLJANJE PROJEKTOM za projekt sufinanciran od EU RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE DUBROVNIK (Tender 12)

 

Referentni broj: VV-5/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

za projekt sufinanciran od EU

RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE DUBROVNIK

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/11/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 132-352196

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.2.7
Grupa br.: 1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje ugovora od sklapanja ugovora za grupu u mjesecima: [1]
Umjesto:

 

36

 

Glasi:

 

34

 

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 16/09/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 24/11/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 16/09/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 24/11/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: