(HR) (izmjena) Nabavka usluga upravljanja projektom i pravne podrške u provedbi projekta Zamjene vrelovoda i korištenje obnovljivim izvorima na području grada Karlovca

Datum objave: 20.04.2021. 09:43 / Izvor: Official Journal of the European Union, 20.04.2021.

Hrvatska-Karlovac: Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

2021/S 076-195700

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 063-161301)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Gradska toplana d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 84300617934
Poštanska adresa: Tina Ujevića 7
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nataša Rendulić
E-pošta: nabava@gradska-toplana.hr
Telefon: +385 47411166
Telefaks: +385 47411169
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gradska-toplana.hr
Adresa profila kupca: www.gradska-toplana.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Usluga upravljanja projektom i pravne podrške u provedbi projekta „Zamjene vrelovoda i korištenje obnovljivim izvorima na području grada Karlovca“

 

Referentni broj: 6-MV-21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Usluga upravljanja projektom i pravne podrške u provedbi projekta „Zamjene vrelovoda i korištenje obnovljivim izvorima na području grada Karlovca“.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

15/04/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 063-161301

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.6

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:

Umjesto:

Datum: 17/08/2021

Lokalno vrijeme: 00:00

Glasi:

Datum: 30/08/2021

Lokalno vrijeme: 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 19/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 30/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 19/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 30/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: