(HR) Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš postrojenja za obradu i preradu mlijeka sirane u naselju Oklaj, općina Promina

Izvor: Slobodna Dalmacija, 16.05.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Šibenik, Trg Pavla Šubića I., Br.2

Tel: 022/460-744, Fax: 022/460-754

 

KLASA: 351-03/14-01/8

URBROJ: 2182/1-15-14-2

Šibenik, 15.svibnja 2014.

 

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/l-351-03/14-02/36; Urbroj: 517-06-2-1-1-14-9 i odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine", broj 64/08) u postupku procjene utjecaja na okoliš postrojenja za obradu i preradu mlijeka-sirane u naselju Oklaj, Općina Promina, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

Studije o utjecaju na okoliš

„POSTROJENJA ZA OBRADU I PRERADU MLIJEKA SIRANE U

NASELJU OKLAJ, OPĆINA PROMINA"

 

1. Javna rasprava predmetne Studije trajati će 30 dana, i to u vremenu od 26. svibnja do 24. lipnja 2014. godine.

2. Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Općine Promina, Put kroz Oklaj 144, Oklaj, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme.

3. Javno izlaganje održat će se 10. lipnja 2014. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Promina, Put kroz Oklaj 144, Oklaj.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici nositelja zahvata tvrtke Vlajina d.o.o., Ljubotić i predstavnici izrađivača dokumentacije „Ecomission" d.o.o., Varaždin, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

4. Sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave dostupan javnosti na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr i Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr.

5. Mišljenja prijedlozi i primjedbe o Studiji mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestu javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko- kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, Šibenik. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća ojavnoj raspravi.

Sve primjedbe s javne rasprave dostaviti će se povjerenstvu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš Studije o utjecaju na okoliš „Postrojenja za obradu i preradu mlijeka sirane u naselju Oklaj, Općina Promina'".

6. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija", objavnim pločama Šibensko-kninske županije i^Općine Promina, te na njihovim internetskim stranicama.

 

PROČELNICA

Dr. sc. Sanja Slavica Matešić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: