(HR) Javni uvid o nacrtu plana gospodarenja otpadom Grada Solina za razdoblje 2014. - 2020. godine

Izvor: eKapija.ba, 29.04.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SOLIN

Gradonačelnik

 

Klasa: 363-01/14-01/03

Ur.br: 2180/1-01-14-8

Solin. 25. travnja, 2014

 

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) , Gradonačelnik Grada Solina 25. travnja 2014. godine objavljuje:

 

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

GRADA SOLINA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. GODINE

 

Javni uvid u nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za razdoblje 2014.-2020. godine održati će se u periodu od 29.04.2014. do 29.05.2014. godine.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za razdoblje 2014.–2020. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati na oglasnoj ploči Grada Solina, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Grada Solina (www.solin.hr).

 

Poziv na Javni uvid biti će objavljan u "Slobodnoj Dalmaciji".

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obilku dostaviti, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko i razumljivo napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti Gradonačelniku do 29.05.2014. godine.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

 

Gradonačelnik:

Blaženko Boban

 

Plan gospodarnje otpadom možete preuzeti OVDJE

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: