(HR) Nabavka antibiotika za potrebe KBC Osijek

Izvor: Official Journal of the European Union, 21.05.2014.

Hrvatska-Osijek: Razni lijekovi

2014/S 097-169044

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Klinički bolnički centar Osijek
89819375646
Josipa Huttlera 4
Služba(e) za kontakt: Služba za poslove nabave KBC Osijek, J. Huttlera 4, Osijek
Na pažnju (osoba za kontakt): Jasna Redlih
31000 Osijek
HRVATSKA
Telefon: +385 31511088
E-pošta: redlih.jasna@kbco.hr
Telefaks: +385 31512210

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: www.kbo.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0025018

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Bolnička ljekarna KBC Osijek, j. Huttlera 4, Osijek.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 1

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 200 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Prema troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 200 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: grupa 1-ATK J1
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 387 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: grupa 2-ATK J2
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 585 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: grupa 3-ATK J3
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 100 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: grupa 4-ATK J4
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 15 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Grupa 5-ATK J5
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: grupa 6-ATK J6
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 202 100 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: grupa 7-ATK J7
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 149 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: grupa 8-ATK J8
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 92 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: grupa 9-ATK J10
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 218 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 10 Naziv grupe: grupa 10-ATK J11
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 11 Naziv grupe: grupa 11-ATK J12
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 12 Naziv grupe: grupa 12-ATK J13
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 300 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 13 Naziv grupe: grupa 13-ATK J14
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 700 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 14 Naziv grupe: grupa 14-ATK J15
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 570 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 15 Naziv grupe: grupa 15-ATK J16
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 16 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 16 Naziv grupe: grupa 16-ATK J17
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 17 Naziv grupe: grupa 17-ATK J18
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 18 Naziv grupe: grupa 18-ATK J19
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 19 Naziv grupe: grupa 19-ATK J20
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 32 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 20 Naziv grupe: grupa 20-ATK J21
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 263 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 21 Naziv grupe: grupa 21-ATK J22
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 22 Naziv grupe: grupa 22-ATK J23
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 23 Naziv grupe: grupa 23-ATK J24
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 637 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 24 Naziv grupe: grupa 24-ATK J25
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 66 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 25 Naziv grupe: grupa 25-ATK J26
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 136 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 26 Naziv grupe: grupa 26-ATK J27
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 197 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 27 Naziv grupe: grupa 27-ATK J28
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 309 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 28 Naziv grupe: grupa 28-ATK J29
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 73 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 29 Naziv grupe: grupa 29-ATK J30
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 138 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 30 Naziv grupe: grupa 30-ATK J31
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 31 Naziv grupe: grupa 31-ATK J32
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 12 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 32 Naziv grupe: grupa 32-ATK J33
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 400 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 33 Naziv grupe: grupa 33-ATK J34
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 20 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 34 Naziv grupe: grupa 34-ATK J35
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 25 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 35 Naziv grupe: grupa 35-ATK J36
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 100 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 36 Naziv grupe: grupa 36-ATK J38
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 37 Naziv grupe: grupa 37-ATK J39
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 290 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 38 Naziv grupe: grupa 38-ATK J40
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 580 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 39 Naziv grupe: grupa 39-ATK J41
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 235 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 40 Naziv grupe: grupa 40-ATK J42
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 115 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 41 Naziv grupe: grupa 41-ATK J43
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 71 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 42 Naziv grupe: grupa 42-ATK J44
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 87 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 43 Naziv grupe: grupa 43-ATK J45
1)Kratak opis
Antibiotici za potrebe KBC Osijek.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33690000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 23 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 45 000 HRK dostavlja se u obliku bjanko zadužnice naznačene na iznos do 50 000 HRK sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine 112/12).
U roku od 8 dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10 % ugovorenog iznosa.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Naručitelj će isporučenu robu platiti u roku od 60 dana, sukladno odredbama Zakona o rokovima ispunjena novčanih obveza (NN 125/11), od dana ispostavljanja računa.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 13. Razlozi isključenja ponuditelja:
— Obavezni razlozi isključenja ponuditelja sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/1, 83/13, 143/13):
13.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
13.1.1. Da bi dokazao nepostojanje ovog razloga za isključenje ponuditelj dostavlja u ponudi izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta koja ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
13.1.2. Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 13.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
13.1.3. Ako nije u mogućnosti pribaviti tu potvrdu, radi provjere okolnosti iz točke 13.1. javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 13.1.
13.1.4. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz točke 13.1. a) i b) utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
13.4. Sukladno članku 68. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi naručitelj može isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja:
13.4.1 ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
13.4.2 ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
13.4.3. ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
13.4.4. ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
14. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i dokumenti kojima se dokazuje sposobnost.
14.1 Pravna i poslovna sposobnost:
14.1.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.
U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz prethodnog stavka.
Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
14.1.2. Dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode za promet lijekovima i medicinskim proizvodima, usklađenu sa Zakonom o lijekovima (NN 76/2013) i Pravilnikom o dobroj praksi i uvjetima za davanje dozvole za promet na veliko, te uvozu i izvozu medicinskim proizvodima (NN 83/2013).
Ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima.
14.1.3. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu nuđenog u Očevidnik Agencije.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 13.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, u kojem slučaju se to dokazuje dokumentom iz stavka 3. članka 67. ZJN-a.
Da bi dokazao nepostojanje ovog razloga za isključenje ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz čl. 67., stavka 3. točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz čl. 67. stavka 3. točke 2. ovoga stavka.
III.2.3)Tehnička sposobnost
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
VV-2/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
30.6.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 30.6.2014 - 10:00

Mjesto:

Služba za poslove nabave KBC Osijek, J. Huttlera 4, Osijek.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
19.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: